Śląskie. Przywracamy błękit

Miasto Bielsko-Biała bierze udział w największym w Europie projekcie ochrony powietrza pn. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, który wzmocni działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE na rzecz środowiska i klimatu oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program LIFE realizowany jest przez województwo śląskie (jako beneficjenta koordynującego) w partnerstwie gmin, miast, powiatów oraz instytucji wspierających i merytorycznych z jego terenu. Wśród współbeneficjentów jest 80 samorządów gminnych województwa śląskiego, 4 związki subregionalne – w tym Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej oraz inne organizacje.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ok. 76 mln zł. Oprócz środków z programu LIFE w wysokości ok. 45,6 mln zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ok. 26 mln, wartość tę uzupełniają środki własne wszystkich Partnerów tj. ok 3,8 mln. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2027 r.
Nadrzędnym celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja Programu Ochrony Powietrza (POP) dla województwa śląskiego, który został przyjęty w czerwcu 2020 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego. Główny cel projektu jest zbieżny z nadrzędnym celem POP, tj. opracowaniem i wdrożeniem działań naprawczych, których realizacja ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza. W konsekwencji spowoduje to ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.

Podjęte w ramach projektu działania umożliwią znaczące przyspieszenie tempa wymiany używanych przez mieszkańców starych urządzeń grzewczych małej mocy (poniżej 1MW) opalanych paliwami stałymi, które stanowią główne źródło sytuacji problemowej na terenie województwa.

Elementem  programu Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego jest stworzenie w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej stanowiska ekodoradcy, który ma pomagać mieszkańcom w wyborze odpowiednich dla nich, ekologicznych rozwiązań energetycznych.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.