Nowy łącznik usprawni komunikację na terenie osiedla Tomaszówka

Pomiędzy ulicami Falistą i Bestwińską w Czechowicach-Dziedzicach powstaje nowy odcinek pieszo-rowerowy. W niedalekiej przyszłości blisko 300-metrowa ścieżka o szerokości 3,5 metra usprawni komunikację mieszkańców osiedla Tomaszówka.

Inwestycja pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku pomiędzy ulicami Falistą i Bestwińską w Czechowicach-Dziedzicach wraz z oświetleniem drogowym”, oprócz budowy ciągu pieszo-rowerowego, obejmuje także budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z pięcioma miejscami postojowymi (od strony ulicy Falistej), montaż 9 słupów oświetleniowych oraz montaż elementów małej architektury: ławki, stolika i stojaka na rowery.

Wykonawcą inwestycji jest Z.P.U.H „BETONIT” z Czechowic-Dziedzic. Wartość inwestycji wynosi 510.760,54 zł brutto (dofinansowanie w kwocie 225.595,88 zł).

Zadanie jest dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Umowa nr MFEOG.07.03.01-12-0043/21-00 w sprawie Projektu „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.