Milówka: składanie wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych

Informujemy, iż z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Warunki zakupu preferencyjnego:

 1. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 2. Proponowane asortymenty to orzech, ekogroszek oraz kostka.
 3. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2238), istnieje możliwość zakupu następującej ilości paliwa stałego:
 • 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.
 1. Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto.
 2. Do ceny wskazanej w punkcie 4 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

Informacja dot. składania wniosków:

 1. Mieszkańcy Gminy Milówka zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
 2. Osoby, które do dnia 7 listopada 2022 r. złożyły wniosek na poprzednim wzorze formularza (opublikowanym na stronie: https://milowka.pl/item/308-zakup-wegla-dla-mieszkancow-gminy) proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Milówka (pok. 16) w celu wypełnienia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Powyższe oświadczenie należy złożyć najpóźniej przed zapłatą za wnioskowaną ilość węgla.    
 3. Aktualnie przyjmowane są wnioski w ramach zakupu preferencyjnego do dnia 31 grudnia 2022 r., w ramach którego maksymalna ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 1500 kg.
 4. Wniosek można złożyć:
 • osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Milówka (pok. nr 4);
 • za pośrednictwem operatora pocztowego;
 • za pomocą Platformy ePUAP /86ixm14trs/SkrytkaESP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

 1. Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia dodatku węglowego na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca.
 2. Po pozytywnej weryfikacji wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty (w kasie Urzędu lub na wskazane konto Gminy).  Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie wydane przez Urząd Gminy Milówka, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie Gminy Milówka.

Dane kontaktowe:

Szczegółowe informacje na temat zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych można uzyskać telefonicznie pod numerami:

 • 333990519, 33 8637190 wew. 23
 • 333990515, 33 8637190 wew. 25

Gmina Milówka

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.