Trwa Konkurs Ekologiczny

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ponownie zachęca do udziału w kolejnym Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Człowiek a Środowisko”.

Prace można składać do 10 listopada br.  

– Przygotowaliśmy dla laureatów i wyróżnionych atrakcyjne nagrody. Zostanie również nagrodzona szkoła, której uczniowie wezmą liczny udział w  tegorocznej edycji konkursu. Naprawdę warto! – zapewnia organizator.

Główne założenia regulaminu konkursu poniżej:

Konkurs ma charakter otwarty i odbywa się w kategoriach:

  • literacka – tekst do 5 stron formatu A-4 (reportaż, opowiadanie, wiersz)
  • plastyczna – plakat, rysunek o maksymalnym formacie A-3
  • fotograficzna – minimum 4 zdjęcia w formacie co najmniej 10 cm-15cm
  • prezentacja multimedialna

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży reprezentujących szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie powiatu bielskiego w trzech kategoriach wiekowych klasy: od I do III klasy, od IV do VI klasy, od VII do VIII klasy oraz szkoły ponadpodstawowe dla których organem założycielskim jest  Powiat Bielski.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy literackiej,  plastycznej lub multimedialnej  na temat : „Człowiek a środowisko” lub na wykonaniu zdjęcia lub cyklu zdjęć na w/w temat.

Zadanie konkursowe powinno być wykonane samodzielnie.

Wpływ na ocenę zadań konkursowych będą miały następujące elementy:

  • nieszablonowość, kreatywność, oryginalność tematu
  • przełamanie dystansu między twórcą a odbiorcą
  • samodzielność

Organizatorzy nie zwracają przesłanych tekstów oraz prac plastycznych.

Napisane teksty,  prace multimedialne  lub zdjęcia zaopatrzone imieniem i nazwiskiem  twórcy oraz adresem szkoły należy dostarczyć e –mailem na adres: promocja@powiat.bielsko.pl

Prace plastyczne prosimy o dostarczenie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, Wydział Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystykiz dopiskiem: „Konkurs Ekologiczny”  lub osobiście do Biura Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej.

Konkurs ogłoszono 26.09. 2022r. Prace nadsyłamy do 10.11.2022.  Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej po 6.12.2022r.

Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora.                                     

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymują nagrody oraz dyplomy. 

Informacji o konkursie udziela: Alina Macher, Jarosław Jesionka: 
tel. 33 813 68 72, e –mail:promocja@powiat.bielsko.pl

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Natalia Makselon
Natalia Makselon

Redaktorka. Prowadząca serwisy lokalne Beskid Śląski 24 oraz Życie Jastrzębia.