Wspólnie na rzecz zwierząt

Do końca roku do konsultacji społecznych w Bielsku-Białej trafi dokument Polityka postępowania Miasta Bielsko-Biała w zakresie ochrony zwierząt na lata 2022-2030. Opracowanie powstało z inicjatywy dwóch fundacji – Świat w Naszych Rękach i Psia Ekipa – we współpracy z Urzędem Miejskim. Głównym celem dokumentu jest polepszenie losu zwierząt przez wdrożenie lokalnych zmian. Wszystko wskazuje na to, że to pierwsze takie opracowanie w Polsce. Będzie ono bowiem częścią Strategii Rozwoju Miasta Bielska-Białej do 2030 roku.

Szczegóły dokumentu na konferencji w Ratuszu 28 października prezentowały Anna Chęć z fundacji Świat w naszych rękach i Joanna Kraj z Psiej Ekipy. Spotkanie rozpoczął prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

– Ogłaszamy Politykę postępowania Miasta Bielsko-Biała w zakresie ochrony zwierząt na lata 2022-2030. Wygląda na to, że jest to program pionierski, który powstał w dialogu z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą zwierzętom bezdomnym przy współpracy ze schroniskiem miejskim. Program ma poprawić dobrostan zwierząt, który wielu bielszczanom leży na sercu. To jest dobry przykład współpracy i dialogu społecznego. Nie było łatwo, pojawiały się różnice zdań, ale to jest naturalne. Po paru miesiącach doszliśmy do wspólnego celu, który prezentujemy – mówił prezydent.

Wszystkie działania wokół dokumentu odbywały się jak z podręcznika. Najpierw przeprowadzono diagnozę sytuacji opartą o dane i dokumenty na temat opieki nad zwierzętami. Ważną częścią diagnozy są wyniki badań jakościowych, warsztatów i konsultacji, przeprowadzonych z kilkunastoma podmiotami: lokalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami zajmującymi się pomaganiem zwierzętom domowym, wolno żyjącym i dzikim; społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących, wolontariuszami Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, kierownictwem i pracownikami schroniska, pracownikami różnych szczebli Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Dopiero po analizach formułowano podsumowanie zawierające kluczowe wnioski i rekomendacje. Dotyczą one promocji wolontariatu i obywatelskiego zaangażowania w inicjatywy na rzecz zwierząt, szkoleń skierowanych do kluczowych instytucji i organizacji w zakresie praw zwierząt, współpracy na linii mieszkańcy – samorząd, której elementem jest utworzenie Miejskiej Polityki Opieki nad Zwierzętami, a także powołanie Obywatelskiej Rady Opieki nad Zwierzętami.

Cel główny Polityki postępowania Miasta Bielska-Białej w zakresie ochrony zwierząt na lata 2022-2030 to zapewnienie dobrostanu zwierzętom w Bielsku-Białej poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców miasta na temat potrzeb i praw zwierząt; zmniejszenie populacji bezdomnych kotów i psów i kotów wolno żyjących; wysoka jakość komunalnych usług świadczonych na rzecz psów i kotów; sprawna i efektywna współpraca międzysektorowa na rzecz opieki nad zwierzętami w mieście oraz zapewnienie dobrostanu zwierzętom dziko żyjącym.

Od lat wiemy, że działania lokalne są ważne, ale tylko wtedy, kiedy są systemowe. Musimy się trzymać prawa, żyć w świecie finansów, musimy wiedzieć, jak działa gmina, żeby to wszystko funkcjonowało – mówiła o genezie powstania polityki Anna Chęć z fundacji Świat w naszych rękach. – Dlatego dla nas takie ważne było to, aby rozwiązania dotyczące zwierząt były po prostu systemowe. I ta polityka na 8 lat jest częścią Strategii Rozwoju Miasta Bielska-Białej – co jest olbrzymim sukcesem, który udało się nam wypracować – dodała.

Sam proces powstawania dokumentu już spowodował wiele pozytywnych zmian.

– Podczas jednego ze szkoleń Straż Miejska zgłosiła pewien problem. Chodziło o to, że strażnicy są wzywani na osiedla, żeby powstrzymywać panie – karmicielki kotów wolno żyjących, które są na specjalnej liście opiekunów tych kotów i karmiąc je, realizują zadania gminy. Po tym zgłoszeniu, po spotkaniu w urzędzie, opracowany został odpowiedni dokument i teraz wszystkie osoby, które są na urzędowej liście karmicieli kotów wolno żyjących, mają odpowiednią legitymację. Dzięki temu Straż Miejska już wie, kto po prostu śmieci rozrzucając jedzenie, a kto pomaga kotom w rzeczywistości i ma do tego prawo – tłumaczyła Chęć.

– To jest bardzo cenne, że my jako strona społeczna, mając jakikolwiek problem jeżeli chodzi o zwierzaki, możemy przyjść do urzędu i o tym rozmawiać. Życzę innym miastom czy gminom takiej współpracy społeczników z urzędem, jaką my mamy. Bardzo, bardzo wszystkim państwu dziękuję – podsumowała Joanna Kraj z Psiej Ekipy.

Polityka postępowania Miasta Bielsko-Biała w zakresie ochrony zwierząt na lata 2022-2030 powstała w ramach projektu Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom realizowanego z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.