Profilaktyka jodowa na wypadek zagrożenia radiacyjnego

Dystrybucja tabletek jodku potasu na wypadek skażenia radiacyjnego w powiecie bielskim.

W całym kraju, także w powiecie bielskim prowadzone są działania profilaktyczne na wypadek skażenia radiacyjnego. Nie ma powodu do obaw, są to standardowe procedury w ramach systemu zarządzenia kryzysowego.

Dla mieszkańców powiatu bielskiego zabezpieczono 232 290 tabletek jodku potasu. Z powiatowego magazynu tabletki trafiają do gminnych magazynów, skąd w razie zagrożenia zostaną przekazane do punktów wydawania. Każda gmina przygotowała kilka punktów wydawania tabletek na swoim terenie. Są to przede wszystkim: szkoły, przedszkola i przychodnie zdrowia. 

Preparat może być zażywany jedynie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze prowadzą: Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Tabletki jodku potasu będą wydawane mieszkańcom tylko po ogłoszeniu zagrożenia przez odpowiednie służby, a nie wcześniej. 

Listę punktów wydawania tabletek jodku potasu, charakterystykę produktu oraz zasady przyjmowania, przygotowane w broszurze rządowej znajdują się na naszej stronie w zakładce Bezpieczeństwo/Akcja jodowa

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.