Szkoła w zielonej i cyfrowej transformacji

W Forum Nowej Edukacji, które odbyło się 19 października w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wzięli udział dyskutanci z kilku krajów. W dyskusjach na temat zielonej i cyfrowej transformacji, która dokonuję się w polskich szkołach, uczestniczyli także przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Innowacyjną konferencję w ramach New Education Forum zorganizowali miasto Bielsko-Biała i Centrum Innowacyjnej Edukacji.

– W dzisiejszych czasach jedyne, co jest stałe, to zmiany. To oznacza, że do tego musi być przygotowana nasza młodzież. Cyfrowa i zielona transformacja jest faktem w naszych szkołach. Jest to zarówno potrzeba chwili, jak i dalekiego patrzenia w przyszłość, aby tak dostosować system edukacji, żeby zauważał wszystkie konsekwencje takich zmiany. Transformacja odbije się przecież nie tylko na gospodarce, ale na całym naszym życiu. Im szybciej do zmian się dostosujemy, tym lepiej dla nas wszystkich, gdyż dzisiejsze kształcenie młodych to przyszłość Bielska-Białej, kraju i Europy – podkreślił prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 

New Education Forum Bielsko Biała skupiło się przede wszystkim na następującej tematyce: Green Deal a zmiany na rynku pracy w Bielsku-Białej: oczekiwania pracodawców i wyzwania dla szkolnictwa, rola samorządów, nauczycieli i uczniów w dostosowywaniu się do zielonej i cyfrowej transformacji oraz szkoła w procesie nieustającej zmiany: dobre praktyki wspierające edukację formalną.

– Będziemy dzisiaj mówić o dobrych praktykach, jakie są realizowane na terenie Bielska-Białej i wyzwaniach, jakie stoją przed edukacją tego regionu. Natomiast nadamy temu kontekst międzynarodowy, gdyż mamy panelistów z kilu krajów europejskich i przedstawicieli instytucji europejskich. Dzięki czemu będziemy mieć informacje z pierwszej ręki, o nad czym pracuje Komicja Europejska i Parlament Europejski, z czego możemy skorzystać i do czego się przygotować – mówiła dyrektor generalna Centrum Innowacyjnej Edukacji Joanna Bochniarz.

Zgromadzonych powitał prorektor ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel.

– To, jak przygotujemy młodych ludzi do pełnienie różnych funkcji w społeczeństwie, jest niezwykle istotne i jak wszyscy wiedzą, ten proces musimy zacząć od najmłodszych lat. To, że potem staram się kontynuować i uzupełniać wiedzę umiejętności i kompetencje społeczne związane z tymi zagadnieniami, jest równie istotne. Jednak wszystko zaczyna się na niższych szczeblach edukacji i my jako uczelnia wyższa chętnie się w to włączamy – mówił prorektor ATH. 

Jak podkreślali organizatorzy konferencji: Europejska edukacja musi wspierać przejście Europy na bardziej sprawiedliwy, bardziej integracyjny i zrównoważony sposób życia i pracy. Zrównoważony rozwój powinien być częścią całego spektrum edukacji i szkoleń, w tym programów nauczania i rozwoju zawodowego nauczycieli, i objąć swym zakresem również dostosowanie edukacyjnych budynków, infrastruktury i działań. NEF Bielsko-Biała ma przynieść odpowiedzi, jakie rozwiązania są najbardziej potrzebne, a jakie możliwe z punktu widzenia pracodawców, samorządu, nauczycieli i uczniów.

Spotkanie rozpoczęło zdalne wystąpienie Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, byłego premiera RP (1997-2001) i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (2009-2012).
Pierwszy panel – którego moderatorką, podobnie jak pozostałych, była Joanna Bochniarz – dotyczył wpływu cyfrowej i zielonej transformacji na rynek pracy, pracodawców, samorząd i szkolnictwo. 

O tym jakie zmiany już obserwują pracodawcy z województwa śląskiego i jakie będą ich oczekiwania w nadchodzących latach względem nowych pracowników, jak zmienia się produkcja i usługi pod wpływem unijnego prawa klimatycznego, jak samorząd i podlegające mu szkoły mogą się lepiej przygotować do nadchodzących zmian – dyskutowali ze sobą: 

 • Ryszard Pawlik, doradca premiera Jerzego Buzka;
 • Danuta Jazłowiecka, senatorka RP;
 • Anna Wicha, Head of Outsourcing Eastern Europe, Middle East & North Africa, Adecco, szefowa Polskiego Forum HR;
 • Krzysztof Świerk, członek Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET, dyrektor ds. Edukacji i Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym Polskiej Izby Motoryzacji, członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji w Motoryzacji i Elektromobilności, specjalista ds. współpracy z pracodawcami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, prezes zarządu Promet Trans sp. z o.o.;
 • Ada Dziopak-Strach, HR Manager w Proseat GmbH&Co KG;
 • Piotr Szymura, członek zarządu Rekord SI.

W podczas drugiego panelu rozmawiano na temat roli samorządów, nauczycieli i uczniów w dostosowywaniu się do zielonej i cyfrowej transformacji. Podkreślano, że edukacja i szkolenie muszą odpowiadać na wyzwania i realia XXI wieku: zaspokajać potrzeby uczniów i pomagać im radzić sobie z uczuciem stresu i niepokoju doświadczanym w obliczu kryzysu klimatycznego. 

W dyskusji udział wzięli:

 • Stefano Cobello, PhD., socjologia inkluzji, koordynator Europejskiego Bieguna Wiedzy (European Pole of Knowledge), Włochy, Krajowa Sieć Instytucji Edukacyjnych;
 • Päivi Nilivaara, Fińska Narodowa Agencja Edukacji;
 • Iga Nowicz, Komisja Europejska, DG EAC, Departament Szkół i Wielojęzyczności;
 • Katarzyna Kordas, główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej; 
 • Marta Jurasz, nauczycielka konsultantka BBODN, dyplomowana nauczycielka biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Bielsku-Białej;
 • dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, dziekan Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej;
 • Tymoteusz Dadok, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej, członek Parlamentu Młodych RP, wolontariusz Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Natomiast podczas trzeciego panelu pt. Szkoła w procesie nieustającej zmiany: dobre praktyki wspierające edukację formalną omawiano odporność psychiczną nauczycieli i uczniów na codzienne funkcjonowanie szkoły w warunkach ciągłej zmiany. O tym jak zapobiegać trudnym sytuacjom i tworzącym się barierom. Przedstawiono procesy adaptacyjne, odpowiedzialność wychowawców, uczniów i rodziców za aktywny udział w zielonej i cyfrowej transformacji. Jak również nakreślono przyszłość uczniów w Bielsku-Białej, Polsce i Europie.

W tym panelu dyskusje prowadzili: 

 • Claudio Masotti, wiceprezydent European Parents Association;
 • Mirosława Nykiel, posłanka do Sejmu RP, zastępczyni przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju;
 • Ewa Szymanek-Płaska, naczelnik Wydziału Edukacji Urząd Miasta Bielsko-Biała;
 • dr Paulina Żmijowska, pełnomocnik prezydenta Bielska-Białej ds. osób młodych.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.