Jasienica: O współpracy polsko-słowackiej

O nowym programie współpracy transgranicznej Polski i Słowacji rozmawiali na Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej uczestnicy międzynarodowej konferencji.

W spotkaniu w środę 19 października na zaproszenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy wziął udział Janusz Pierzyna przewodniczący Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, a zarazem Wójt Gminy Jasienica. Konferencja inauguruje realizację nowego programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Głównym gościem była Veronika Remišová, Wicepremier i Minister ds. Inwestycji i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej. Podczas konferencji uczestnicy dotychczasowych edycji programu współpracy polsko-słowackiej przedstawili zrealizowane projekty. Zaprezentowano również aktualne priorytety współpracy na terenach przygranicznych, jakie można realizować z partnerami słowackimi.

Przypomnijmy, Gmina Jasienica obok wieloletniej współpracy transgranicznej z samorządami z Czech, współpracuje również ze Słowakami.

Wójt Jasienicy od wielu lat działa w gremiach współpracy transgranicznej, nie tylko polsko-czeskiej czy polsko-słowackiej. Jako prezes kieruje Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, które jest głównym partnerem ze strony polskiej w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Jest również jednym z dziesięciu członków komitetu monitorującego programy transgraniczne polsko-czeskie.

Został także wybrany do zarządu Federacji Euroregionów RP w Warszawie. Stowarzyszenie składa się z 15 euroregionów z całej Polski i stawia sobie za cel działania na rzecz terenów przygranicznych i wspólnych inicjatyw służących rozwojowi obszarów i społeczności po obu stronach granicy. – Dzięki temu nasz region ma bezpośredni wpływ na to, na jakie cele są kierowane fundusze unijne, przeznaczone na współpracę transgraniczną – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

Gmina Jasienica

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.