Program „SOS Rodzinie” w Gminie Brenna

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce kojarzone jest głównie z pieczą zastępczą. Tymczasem od 10 ponad lat prowadzi również Programy Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”, czyli działania skierowane do dzieci i rodzin w potrzebie z terenu woj. zachodniopomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, a także śląskiego w Gminie Brenna.

W dotychczasowej działalności, na terenie całego kraju wsparcie otrzymały 1033 rodziny, w których wychowywało się ponad 2,5 tysiąca dzieci. Stowarzyszenie, oprócz działań profilaktycznych, zapobiegających rozpadowi rodziny, prowadzi na terenie powiatu cieszyńskiego Rodzinny Dom Czasowego Pobytu „Sindbad” w Ustroniu.

Kompleksowa pomoc dla całej rodziny

Zadaniem specjalistów „SOS Rodzinie” jest wspieranie rodziców i opiekunów w pełnieniu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc kierowana jest głównie do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, przeżywających specyficzne kryzysy. Głównym celem jest umocnienie rodziny – Pomoc w znalezieniu jej zasobów i mocnych stron. Tak postrzegana praca pozwala beneficjentom uwierzyć w to, że mogą pokonać kryzys. – Warto podkreślić, że wsparcie oferowane przez Stowarzyszenie jest zawsze dopasowane do indywidualnych potrzeb rodziny, problemy z którymi borykają się dzisiejsze rodziny są bowiem bardzo różne, a kryzys może się zdarzyć w każdej rodzinie.- mówi Elżbieta Grabowska – Jabłońska – dyrektor Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu „Sindbad” w Ustroniu. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i bezpłatne. Pomoc kierowana jest do wszystkich członków rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dziecka. To właśnie dzieci mogą skorzystać z dedykowanych im zajęć i działań świetlicowych. Otrzymają tam pomoc w nauce, wsparcie specjalistów, szansę na rozwój zainteresowań. Ważnym elementem wsparcia jest również edukacja rodziców w zakresie wychowania, dostrzegania mocnych stron dzieci oraz uważności na ich problemy. Ze wsparcia „SOS Rodzinie” w gminie Brenna skorzystało 15 rodzin z 36 dziećmi

Pomoc w czasach pandemii

Pandemia postawiła przed ekspertami „SOS Rodzinie” wiele trudnych wyzwań. W trakcie lockdownu pracownicy wykonywali pracę zdalną i pomagali poprzez telefon, internet, social media i różnego rodzaju aplikacje do kontaktu video. W tym okresie konsultacje z rodzicami i dziećmi, np. pomoc dzieciom w lekcjach czy prowadzenie zajęć profilaktycznych odbywały się online. Jednak w sytuacjach najbardziej kryzysowych pracownicy socjalni i psycholodzy udzielali bezpośredniego wsparcia. W trakcie pandemii eksperci Stowarzyszenia intensywnie pracowali z rodzinami i szkołami, co zaowocowało niskim stopniem wykluczenia z systemu edukacyjnego.

Rodzinny Dom Czasowego Pobytu „SINDBAD”

W województwie śląskim Stowarzyszenie od 16 lat prowadzi również Rodzinny Dom Czasowego Pobytu „Sindbad” w Ustroniu, który powstał z myślą o dzieciach, które z różnych powodów nie mogą pozostać w swoich rodzinach i opuściły je w trybie interwencyjnym. „Sindbad” jest bezpieczną przystanią podczas oczekiwania na decyzję sądu rodzinnego w sprawie dalszego losu dzieci. Przez 16 lat działalności „Sindbad” otoczył opieką i wsparciem 245 dzieci z powiatu cieszyńskiego, województwa śląskiego.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od ponad 36 lat pomaga dzieciom pozbawionym opieki rodziców oraz tym z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie ma pod opieką 1566 potrzebujących dzieci. Jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 136 krajach świata.

Stowarzyszenie prowadzi 4 SOS Wioski Dziecięce, gdzie opuszczone i osierocone dzieci znajdują troskliwy dom i opiekę. Równolegle do opieki zastępczej, rozwijane są również działania profilaktyczne, w ramach Programu „SOS Rodzinie”, którego celem jest ochrona dzieci przed utratą opieki i zapewnienie im kompleksowego wsparcia.

SOS Wioski Dziecięce w Polsce pomagają również dzieciom w Zimbabwe i Kamerunie. Do głównych działań należą, m.in. budowa studni oraz sanitariatów, promocja higieny (HIV/AIDS, COVID-19), program dożywiania, edukacja, wsparcie działalności gospodarczej rodzin i społeczności czy promocja praw kobiet. Z pomocy Stowarzyszenia na terenie Zimbabwe i Kamerunu skorzystało już 5 000 rodzin.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.