Sala dla Landeka

Podobnie, jak inne miejscowości gminy Jasienica, także Landek będzie miał wielofunkcyjny obiekt, służący całej społeczności sołeckiej. Jest już gotowa koncepcja architektoniczna.

– Jak cała nasza gmina, również Landek intensywnie się rozwija. A to oznacza, że wzrastają potrzeby działających w tej miejscowości organizacji społecznych, stowarzyszeń czy grup mieszkańców. Nowy wielofunkcyjny obiekt pozwoli na swobodną działalność stowarzyszeń i integrację całej społeczności Landeka – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

W Landeku istnieje budynek jednostki OSP, w sąsiedztwie jest niewielki obiekt stanowiący zaplecze tutejszego Klubu Sportowego Spójnia. Dla obu tych stowarzyszeń ich obiekty są już zbyt małe. Dlatego plany przewidują rozbudowę strażnicy OSP do obiektu wielofunkcyjnego, z miejscem dla OSP, klubu, a także dużą salą wielofunkcyjną z odpowiednim zapleczem.

Opracowana koncepcja architektoniczna przewiduje, że na parterze działać będzie jednostka OSP, dysponująca m.in. dwoma garażami, zapleczem na przygotowanie do akcji bojowych oraz częścią szkoleniową. Wyodrębniono również część dla potrzeb KS Spójnia Landek z zapleczem szatniowym i gospodarczym.

Z kolei na I piętrze zostanie zbudowana sala widowiskowa z zapleczem kuchennym i sanitarnym, a także pomieszczenie dla Koła Gospodyń Wiejskich. Budynek zostanie wyposażony w windę, aby umożliwić poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

– Dzięki temu powstanie wygodna przestrzeń spotkań całej społeczności Landeka, m.in. na zebrania wiejskie w celu omówienia najważniejszych spraw miejscowości – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Gmina Jasienica

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.