Odwiert w gminie Jasienica

Firma z Poznania Wiertconsulting Sp. z o.o. będzie tzw. Inżynierem Kontraktu podczas realizacji odwiertu geotermalnego w Grodźcu. W poniedziałek 23 maja wójt Janusz Pierzyna podpisał z prezesem firmy Arturem Bilińskim umowę w tej sprawie.

W 2021 r. Janusz Pierzyna pozyskał blisko 15 mln zł na przeprowadzenie odwiertu w poszukiwaniu ciepłych źródeł na terenie Grodźca. Nie jest to zwykła inwestycja, wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy z zakresu geologii i metod poszukiwawczych. Toteż inwestora – a więc Gminę Jasienica – będzie wspierał tzw. Inżynier Kontraktu, w tym wypadku specjalistyczna firma z Poznania, wybrana w drodze przetargu.

– Starania o pozyskanie źródeł geotermalnych rozpocząłem w 1999 r., gdy zleciłem prof. Julianowi Sokołowskiemu przeprowadzenie analiz na temat wykorzystania ciepłych źródeł na terenie gminy Jasienica. Z opracowania wynikało, że z dużym prawdopodobieństwem na terenie Grodźca może znajdować się złoże wód geotermalnych o największym potencjale wykorzystania gospodarczego – mówi Janusz Pierzyna. – Dlatego w 2004 r. zakupiliśmy działkę w tym rejonie o powierzchni 5,5 hektara, a w ub.roku wystąpiliśmy o dofinansowanie – dodaje.

Projekt „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec” uzyskał dofinansowanie na całość prac w wysokości 14 866 786 zł z rządowego programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” jako jeden z 15 wniosków z całej Polski. Obecnie po wyborze Inżyniera Kontraktu zostanie przygotowany przetarg na same wiercenia, które mają ruszyć w początkach przyszłego roku. Prace zostaną zakończone w 2024 r.

Przyznane dofinansowanie umożliwi wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych do głębokości prawie 2 km. Przewiercenie zostanie dokonane metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju skał. Projekt obejmuje również wykonanie po odwiercie dokumentacji hydrogeologicznej, zawierającej wyniki badań polowych i laboratoryjnych. Dokumentacja będzie zawierać także opis budowy geologicznej oraz analizy warunków hydrogeologicznych. Ten komplet dopiero będzie stanowić podstawę do zatwierdzenia zasobów wód termalnych oraz do wystąpienia o koncesję na ewentualną eksploatację.

Geotermia to jeden z elementów stworzenia na terenie Grodźca kompleksu o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym. Projekt „Jasienicki Kurort Zamkowy” powstał w 2017 r. i został wpisany do rządowego przedsięwzięcia Narodowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako program Beskidzkiego Centrum Narciarstwa. Ciepłe źródła na terenie Grodźca pozwolą na stworzenie basenów z ciepłą i leczniczą wodą, będą także mogły zostać wykorzystane do ogrzewania domów w całym rejonie.

– Mieliśmy marzenie, aby wykorzystać ciepłe źródła. Zobaczymy czy się spełni, ale dzisiaj jesteśmy bliżej tego. Czynne źródła geotermalne w ramach Jasienickiego Kurortu Zamkowego staną się podstawą infrastruktury, zarówno rekreacyjnych basenów, jak i ogrzewania tej części naszej gminy. Dzięki temu charakter naszych miejscowości zostanie rozszerzony o turystykę i rekreację – wyjaśnia Janusz Pierzyna.

Jak wyjaśnia prezes Wiertconsulting Artur Biliński, Polska znajduje się korzystnym rejonie, w którym występowanie gorących źródeł jest bardzo prawdopodobne. – Liczą się trzy parametry: skład wody, jej temperatura i wydajność źródła. Już wkrótce przekonamy się, czy tak jest w Grodźcu – mówi. 

Gmina Jasienica

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.