Bielsko-Biała: Pieniądze na drogi

Bielsko-Biała otrzymało 5,6 mln zł rządowego dofinansowania na rozbudowę kolejnego odcinka ul. Warszawskiej. Miasto czyni o starania o pozyskanie kolejnych środków i dotacji na inwestycje drogowe w mieście – na rozbudowy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Krzemionki oraz przebudowę ul. Schodowej warz ze schodami.

Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów podzieliły środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok. Wśród przyznanych znalazła się rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVB) w Bielsku-Białej. Jak już informowaliśmy, roboty drogowe na tej ulicy rozpoczną się już na dniach, a termin zakończenia inwestycji określono w dokumentach na 12 listopada tego roku. Będzie to rozbudowa 630-metrowego odcinka ul. Warszawskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Sarni Stok/Eugeniusza Kwiatkowskiego i węzłem zjazdowym do Centrum Handlowego Koniczynka. Zaplanowano rozbudowę wschodniej jezdni o dwóch pasach ruchu szerokości 3.5 m każdy. Prace obejmą także rozbudowę sąsiadującego z ulicą ciągu pieszego oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu, w tym m.in. sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i oświetleniowej.

Bielsko-Biała prowadzi starania o pozyskania kolejnych środków i dotacji na inwestycje drogowe w mieście. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych bielski samorząd złożył trzy wnioski o dofinansowanie. Pierwszy dotyczy rozbudowy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z budową obiektu mostowego nad linią kolejową nr 139 i opiewa na kwotę 35 mln zł. Drugi dotyczy rozbudowy skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Krzemionki w Bielsku-Białej, w tym wypadku staramy się o dofinansowanie w wysokości 5 mln zł, a trzeci – przebudowy ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej, dofinansowanie to 1,07 mln zł.

Miasto złożyło także kolejne wnioski o dofinansowanie, o czym już informowaliśmy. Z pieniędzy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, realizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, Miejski Zarząd Dróg zamierza zrealizować pięć zadań. Cztery są związane z budową bezpiecznych przejść dla pieszych na ulicach: Stanisława Skrzydlewskiego, Górskiej oraz dwóch na Karpackiej, a piąte to dostawa i montaż wyświetlacza prędkości na ul. Janowickiej. Koszt zadań oszacowano na 253 tys. zł, z czego wnioskowana kwota dotacji to 215 tys. zł. Pozostałe wnioski – realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej z marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego dotyczą budowy doświetleń przejść dla pieszych. Miejski Zarząd Dróg przygotował aż 18 wniosków w sprawie doświetleń. Szacowana łączna wartość tych projektów to 560 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie – 280 tys. zł

UM Bielsko-Biała

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.