Więcej naturalnych łąk

Jak zapowiada Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ograniczy on w tym roku zakres koszenia traw w pasie drogowym. 

Wszystko w związku z cięciami budżetowymi i ogólnym zaciskaniem pasa. W obecnej sytuacji – jaka panuje w kraju i na świecie, a także w związku ze skutkami ustępującej pandemii, rosnącej inflacji oraz drastycznie zmniejszającymi się dochodami Bielska-Białej – cięcia w budżecie dotknęły również bieżące utrzymanie dróg. Konsekwencją tego jest także znaczące okrojenie zakresu robót związanych z utrzymaniem zieleni. Wprowadzone ograniczenia powodują, że liczba zabiegów pielęgnacyjnych musi zostać dostosowana do wysokości posiadanych przez samorząd środków finansowych. 

Na zmiany w planowanych działaniach olbrzymi wpływ mają także dwa zasadnicze czynniki. Pierwszym jest skokowy wzrost kosztów paliwa, a koszenie mechaniczne opiera się na użyciu niemal wyłącznie urządzeń spalinowych. Po wtóre, obowiązujący obecnie rynek pracownika i wiążący się z tym problem z zatrudnieniem, powoduje także spory wzrost kosztów firm, działających na zlecenie bielskiego Miejskiego Zarządu Dróg.

Koszenie traw, które wyrosły ponad miarę, także jest trudniejsze, trwa dłużej i generuje wyższe koszty, niż podkaszanie jej o kilka centymetrów. Efekt jest taki, że bielscy drogowcy wzorem innych miast ograniczają w tym roku częstotliwość prowadzenia tych zabiegów.

Posiadane obecnie przez MZD środki umożliwią wykonanie w centralnej części miasta i na jego głównych ciągach komunikacyjnych – takich jak: ul. Warszawska, Partyzantów, Bystrzańska, al. Armii Krajowej, al. Gen. Andersa, Lwowska, Niepodległości – tylko dwóch koszeń. Odbędą się ona w maju i czerwcu.

Na drogach powiatowych prowadzących do miasta – takich jak ulice Katowicka, Grażyńskiego, Bestwińska, Komorowicka, Janowicka, Wyzwolenia, Witosa, Czerwona, Kwiatkowskiego, Krańcowa, Krakowska, Polna, Lipnicka, Żywiecka, Jaworzańska, Międzyrzecka, Sobieskiego, Nad Potokiem itp. – zaplanowano tylko jedno koszenie w maju.

Dodatkowo jedno koszenie poboczy w czerwcu obejmie część dróg gminnych, na których odbywa się wzmożony ruch, posiadających znamiona ulic przelotowych i zbiorczych – np. ul. Zapłocie Duże, Zapłocie Małe, Antyczna, Skarpowa, Jeżynowa, Kusia, Krańcowa, Wróblowicka, Barkowska, Bystra, 13 Zakrętów, Zagrody, Architektów itp.

Brak odpowiednich środków, oprócz ograniczenia liczby koszeń, wymusił również ograniczenia w powierzchni utrzymywanych ulic, obejmujących m.in. skarpy, szerokie pobocza do ogrodzeń posesji, część polan i skwerów – np. w rejonie ronda Hulanka, czy ul. Stawowej, Wyzwolenia, Łagodnej, Bukietowej, Al. Gen. Andersa, Starzyńskiego, Katowickiej, Bestwińskiej, Sobieskiego, Karpackiej itp. Niestety część ulic utrzymywanych od lat i koszonych kilkakrotnie w ciągu roku, została całkowicie usunięta z harmonogramu prowadzenia tych zabiegów. Dotyczy to ulic Zielonej, Starzyńskiego, 1 Dywizji Pancernej, Relaksowej, Przy Torach, Zagajnik, Dębowiec, Siemiradzkiego, Niwnej, Leszczyńskiej, Morelowej.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.