Dotacje do wymiany kotłów w Brennej

Zachęcamy mieszkańców gminy do ekologicznego ogrzewania domu i przypominamy o możliwości skorzystania z finansowego wsparcia z budżetu gminy Brenna.

Inwestorzy, którzy zdecydują się na wymianę kotła, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 tys. zł (umowy są zawierane do wysokości posiadanych i zaplanowanych na ten cel środków finansowych w budżecie gminy).

Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji, dofinansowania przyznawane są do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła, przy czym przez nowe źródło ciepła rozumie się ekologiczne, niskoemisyjne i wysokosprawne źródło ciepła takie jak: kocioł gazowy, kocioł na olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła oraz kotły na paliwo stałe takie jak: kocioł na węgiel z automatycznym podawaniem paliwa, kocioł na biomasę, w tym drewno – oba spełniające co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Wszelkie koszty i działania związane z zakupem i wymianą kotłów należy podejmować po podpisaniu umowy z Gminą Brenna.

Zachęcamy także do skorzystania z finansowego wsparcia z Programu Czyste Powietrze, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach oraz przypominamy o działającym w gminie Punkcie Konsultacyjnym dla mieszkańców (w każdy wtorek, naprzemiennie raz w Urzędzie Gminy Brenna, a raz w budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Wielkich). Planuje się, że w lutym 2022 r. punkt będzie czynny następująco: Urząd Gminy Brenna, biuro 20B: 8.02 oraz 22.02; Ośrodek Zdrowia Górki, I piętro:1.02 oraz 15.02.

Gmina Brenna

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.