Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Węgierska Górka

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, Wójt Gminy Węgierska Górka wprowadził do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu.

Wszystkich klientów Urzędu prosimy o ograniczenie wizyt do sytuacji wyjątkowych, niecierpiących zwłoki!

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym!

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zachęcamy Państwa do kontaktu poprzez:

– kontakt telefoniczny pod bezpośrednimi numerami telefonów. Znajdują się tutaj.
– kontakt e-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl          
– platforma ePUAP
– korespondencja tradycyjna.

Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Węgierska Górka.

Wprowadzone zmiany wpisują się w prowadzoną politykę profilaktyki przeciwwirusowej, której kluczowym elementem jest odpowiedzialność obywatelska, a najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa jest odosobnienie oraz unikanie skupisk ludzkich.

Gmina Węgierska Górka

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.