Policja ostrzega przed czadem

Sezon grzewczy już w pełni. Przed nami długi okres zimowy, a co za tym idzie palenie w kominkach i piecach czy korzystanie z grzewczych urządzeń gazowych. Niestety co roku śmiercionośny czad zbiera swoje tragiczne żniwo.

Zróbmy wszystko, aby w tym roku właściwie zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed tym cichym zabójcą – pisze w komunikacie na swojej stronie internetowej Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne własności toksyczne. Gromadzi się głównie pod sufitem, ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powietrza.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka – bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku, blokuje dostęp tlenu do organizmu poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi. Przy długotrwałym narażeniu – w większych dawkach – powoduje śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

W budynkach mieszkalnych głównym źródłem zatruć jest niesprawność przewodów kominowych – wentylacyjnych i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności oraz w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe czynniki mogą prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

W celu uniknięcia zaczadzenia należy przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Należy użytkować tylko sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania – zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia, które stosujemy muszą posiadać stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu. W sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności. Jest to dokument zawierający informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia.

Ponadto, nie należy na pewno zaklejać i zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych w mieszkaniach. W przypadku wymiany okien na nowe, powinniśmy sprawdzić poprawność działania wentylacji. Nowe okna są najczęściej o wiele szczelniejsze od wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację. Powinniśmy systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej. Jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki. Kolejną radą jest częste wietrzenie pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania – kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe, a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

Pamiętajmy! Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.