Być wsparciem dla innych

Skład Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Białej został uzupełniony. 21 stycznia prezydent Jarosław Klimaszewski powołał do prac w radzie Rozettę Michnik oraz Paweł Pajora.

Oboje dołączyli do Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Białej w trakcie kadencji, gdyż w listopadzie 2021 roku Adam Fabia i Kazimierz Bieniecki zrezygnowali z udziału w jej pracach. Rada w nowym składzie podczas swojego pierwszego spotkania wyłoniła nowe prezydium, w skład którego weszli przewodnicząca Rozetta Michnik i wiceprzewodniczący Paweł Pajor.

Rozetta Michnik uczestniczyła już w pracach tej rady, jest członkiem Oddziału Terenowego Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Bielsku-Białej. Jest również psychologiem klinicznym, pedagogiem specjalnym, dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy Centrum, diagnostą i terapeutą, specjalistą pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego i nauczycielem akademickim w zakresie oligofrenopedagogiki i psychologii, trenerem. Pracuje również jako psycholog w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Paweł Pajor jest socjologiem, od blisko 30 lat związany jest z sektorem organizacji pozarządowych i samorządem terytorialnym. Był radnym Rady Miejskiej Bielska-Białej IV kadencji w latach 2002–2006, wiceprzewodniczący RM w latach 2002-2004. Pełni funkcję prezesa zarządu działającego od 25 lat w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Lipnik. Prywatnie ojciec Filipa, który od 30 lat zmaga się z zanikiem mięśni typu Duchenne’a.

Nowi członkowie rady podkreślają, że swoje doświadczenie i wiedzę pragną wykorzystać m.in. w celu dalszej likwidacji barier architektonicznych, poprawy komunikacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w celu właściwego wykorzystania ich potencjału dla dobra miasta. Stawiają sobie również za zadanie zaprojektowanie nowego modelu miejskiego wsparcia dla tej grupy społecznej.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.