Ograniczenia w funkcjonowaniu Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej

Od 24 stycznia 2022 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Zakres ograniczeń wskazano poniżej:

1. Komenda prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach wymagających osobistego stawienia się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.

2. Komenda prowadzi obsługę interesantów poprzez Punkt Kancelaryjny znajdujący się przy wejściu głównym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

3. We wszystkich sprawach, prowadzonych przez tutejszą komendę, można kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych zawartych w pkt. 6.

4. Numery telefonów kontaktowych znajdują się w zakładce KONTAKT na stronie internetowej Komendy oraz w pkt. 6.

5. Na umówioną wizytę należy przychodzić do Komendy nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną, pamiętając o obowiązku zakrywania ust i nosa (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami).

6. Informacje szczegółowe:

Sprawy dotyczące zakresu WYDZIAŁU KONTROLNO ROZPOZNAWCZEGO – dokumenty należy przesłać na adres siedziby lub składać w Punkcie Kancelaryjnym. Osobiste załatwianie sprawy możliwe jest jedynie w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu z uwagi na skomplikowany charakter postępowania i inne czynniki uniemożliwiające lub w sposób znaczący utrudniające jego prowadzenie, wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty. Kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu: +48 33 812 22 33 lub 47 851 01 04.

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW  – złożenie pisemne poprzez przesłanie korespondencji na adres siedziby lub poprzez mail lub ePUAP. Osobiście: interesanci obsługiwani będą wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty, kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu: +48 33 812 22 33 lub 47 851 01 04.

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.