Bronisław Kokotek upamiętniony

Podczas XL sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 20 stycznia radni podjęli uchwałę, aby rondu w Wapienicy – zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i Wapienickiej – nadać imię nauczyciela i lokalnego działacza Bronisława Kokotka.

Związany z Wapienicą Bronisław Kokotek był m.in. inicjatorem budowy nowej szkoły w Wapienicy i domu nauczyciela; pracował na rzecz wielu lokalnych organizacji społecznych. Wniosek w sprawie jego uhonorowania złożył Józef Chorąży. W swoim piśmie podkreślił patriotyczną postawę Bronisława Kokotka w czasie II wojny światowej, a przede wszystkim jego działalność jako dyrektora Szkoły Podstawowej w Wapienicy i lokalnego działacza.

Gorącymi zwolennikami upamiętnienia postaci pedagoga byli radni Piotr Kochowski i Piotr Ryszka. Również Zespół Ekspercki ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych bielskiego samorządu jednogłośnie uznał, że należy tę inicjatywę rekomendować.

W życiorysie przygotowanym przez Józefa Chorążego czytamy:

Bronisław Kokotek urodził się w 1910 r. W 1931 r. ukończył naukę w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie. Po odbyciu służby wojskowej do wybuchu wojny pracował jako nauczyciel w szkole. Już l września 1939 r. jako ppor. bierze czynny udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą, przemieszczając się z wojskiem w kierunku Tarnowa, a potem Lublina. W tych działaniach zostaje ranny. Po przekroczeniu Bugu zaczyna się jego gehenna życiowa. Aresztowany przez wojska sowieckie jest więźniem obozów w Krzemieńcu, Artiomowsku, Charkowie, Starobielsku, Nowosybirsku, Władywostoku i Ałma Acie.
W 1941 r. trafia do Tockoje, gdzie wstępuje do tworzonych przez Władysława Andersa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. W sierpniu 1942 r. płynie wraz z żołnierzami do Pahlevi, gdzie jako żołnierz 2 Korpusu Władysława Andersa, przez Irak, Syrię Palestynę i Egipt 3 lutego 1944 r. trafia do Włoch. Bierze czynny udział w walkach pod Monte Cassino, w Ankonie i Bolonii. Po demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych w maju 1946 r. wraz z żołnierzami 2 Korpusu wyjeżdża z Włoch do Anglii. Mając możliwości pozostania na terenie Anglii lub wyjazdu do innych państw, wybiera jednoznacznie powrót do kraj, u za którym jako wielki patriota stale tęskni. Po ośmiu latach tułaczki wraca do ojczyzny w sierpniu 1947 r.
Już od nowego roku szkolnego podejmuje pracę nauczyciela w Jasienicy, a od 1950 r. w Wapienicy, gdzie zostaje kierownikiem szkoły.
Wobec narastających potrzeb lokalnej społeczności podejmuje starania o budowę nowej szkoły, którą dzięki wielkiemu zaangażowaniu otwiera w 1958 r. Szkoła Podstawowa nr 32, jak na ten okres jest nowoczesnym obiektem. O nowym budynku placówki w Wapienicy pisze prasa wojewódzka i lokalna. W lepszych warunkach szkoła osiąga wysoki poziom nauczania, cieszy się też uznaniem środowiska oraz władz szkolnych, powstają liczne koła przedmiotowe, artystyczne, szachowe, techniczno-modelarskie, gospodyń, rytmiki (zaopatrzone w pokaźną liczbę instrumentów).
Przez cały okres pracy stara się o nowe inwestycje, czego dowodem jest nowe boisko oraz ogródek meteorologiczny z profesjonalnym wyposażeniem, a także piękne otoczenie szkoły. W roku 1970 zostaje oddany do użytku dom nauczycielski dla dziewięciu rodzin.
Przez cały okres pracy na stanowisku kierownika, a następnie dyrektora szkoły, bierze czynny udział w życiu społecznym, będąc członkiem wielu organizacji oraz radnym miasta (1969-73). 17 czerwca 1972 roku Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski i przedstawiciele Zakładu Opiekuńczego żegnają odchodzącego na emeryturę dyrektora Bronisława Kokotka – człowieka wielce zasłużonego dla szkoły i lokalnej społeczności.
Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Złoty Krzyż Zasługi
Medal Komisji Edukacji Narodowej Złota Odznaka ZNP Zasłużony za zasługi dla województwa śląskiego
Zasłużony za zasługi dla województwa bielskiego
Krzyż Monte Cassino nr 43545
Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Medal Zwycięstwa i Wolności
Brytyjski Medal Wojny
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami i wielu innymi odznaczeniami.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.