Jasienica: Szykuje się dużo inwestycji

Przez najbliższy rok czeka nas wiele inwestycji, służących rozwojowi całej gminy i poprawie życia jej mieszkańców – mówił wójt Janusz Pierzyna podczas uchwalania budżetu na 2022 r.

Przypomnijmy, że na wniosek wójta radni jednogłośnie przyjęli budżet podczas ostatniej sesji w ub.roku w czwartek 30 grudnia. Jak wyjaśnił Janusz Pierzyna, ostrożność, z jaką należy podchodzić do realizacji budżetu, wynika z tego, że z powodu nowych zasad obowiązujących od 1 stycznia, sytuacja finansowa wielu polskich samorządów stała się bardzo trudna, m.in. dużo trudniej im zaciągać kredyty.

– Nasza sytuacja pod tym względem przedstawia się bardzo dobrze. Ale nie wiemy, co nas czeka, wiele czynników, mających wpływ na nasz budżet, nie zależy od nas. Dlatego też musimy się zabezpieczyć także na gorsze momenty – mówił wójt.

Dodaje, on, że dobra sytuacja gminnych finansów wynika ze stałego pozyskiwania dodatkowych środków z różnego rodzaju źródeł. Do wysokich dochodów budżetu przyczynia się przede wszystkim sprzedaż działek w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Wójt przypomniał, że właśnie po to jako Gmina przygotowaliśmy dużym wysiłkiem gminną strefę ekonomiczną, aby zasilała ona budżet Jasienicy dodatkowymi pieniędzmi służącymi do rozwoju całej gminy. Od powstania w czerwcu 2015 r. nabywców znalazło już 18 działek łącznie za 53 036 537,28 zł.

Ale wysokie wpływy do gminnego budżetu wynikają również z pozyskiwania środków z różnego rodzaju źródeł zewnętrznych.

– Każdego roku pozyskujemy co najmniej po kilkanaście milionów złotych dofinansowania do naszych projektów. Możemy sobie na to pozwolić, bowiem mamy odłożone pieniądze na tzw. wkłady własne. W tym roku również spodziewamy się pozyskać kolejne środki z takich źródeł – wyjaśnia Janusz Pierzyna.

Dodatkowo Gmina może w 2022 r. wyemitować obligacje na wartość 8,5 mln zł z bardzo korzystnym oprocentowaniem.

– Negocjowaliśmy warunki w bardzo korzystnym z naszego punktu widzenia okresie. Nie musimy tego wykorzystywać, ale dobrze wiedzieć, że mamy taką możliwość, gdyby pojawiły się jakieś czynniki pogarszające sytuację naszego budżetu – nadmienił wójt.

Dzięki takim działaniom Gmina Jasienica na koniec ub.roku miała sporą nadwyżkę i w 2022 r. wkracza z budżetem w wysokości 141 331 758,86 zł. Janusz Pierzyna zastrzega, że wszystkie dodatkowe środki, jakie udało się pozyskać do budżetu, będą przeznaczone na tworzenie warunków do rozwoju całej gminy i poprawy życia jej mieszkańców.

– Inwestujemy w przyszłość naszą i następnych pokoleń. Warto poznać te najważniejsze inwestycje, jakie planujemy zrealizować w 2022 roku – mówił wójt.

Wśród wydatków służących rozwojowi, należy wymienić 1 mln zł na budowę pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej na terenie Strefy. Podobnie, jak w latach ubiegłych, nie zabraknie wydatków na budowy nowych dróg i modernizacje oraz remonty istniejących. Gmina Jasienica kwotą ponad 3,2 mln zł wesprze rozbudowy i przebudowy dwóch dróg powiatowych, tj. Międzyrzecze Dolne – Mazańcowice oraz Rudzica – Międzyrzecze. Na drogi gminne w budżecie przewidziano 9,14 mln zł, z czego aż 5,79 mln zł na inwestycje, w tym budowę drugiej drogi do Strefy czy rozbudowę parkingu przy OSP Świętoszówka.

Na inwestycje w dziale gospodarka mieszkaniowa zostanie wydanych ponad 14,5 mln zł. Na liście znalazła się budowa instalacji fotowoltaicznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej, budowa wielofunkcyjnego budynku OSP w Łazach, rozbudowa siedziby OSP w Landeku, budowa strażnicy OSP w Jasienicy z rozbudową Urzędu Gminy, zakup działki w rejonie Urzędu Gminy, czy też rozpoczęcie prac przy odwiercie geotermalnym w Grodźcu.

Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców budżet Gminy wesprze jasienicki komisariat w zakupie radiowozu, dołoży również do zakupu samochodu dla Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Na działalność 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono blisko 760 tys. zł. Na gminną ochronę zdrowia przewidziano ponad 1 mln zł, z tego 500 tys. zł na budowę nowego ośrodka zdrowia w Międzyrzeczu Górnym.

Gminna oświata pochłonie ponad 50,65 mln zł. Wśród inwestycji w tej dziedzinie znalazło się dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Świętoszówce, rozpoczęcie rozbudowy szkół w Wieszczętach i Iłownicy, a także przygotowanie projektu rozbudowy szkoły w Grodźcu.

Gmina Jasienica wesprze także mieszkańców, dofinansowując wymianę starych pieców na ogrzewanie ekologiczne, na co przewidziano 263 tys. zł. Z kolei na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwach przeznaczono ponad 500 tys. zł. Blisko 375 tys. zł zostanie wydane na opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej budowy Zakładu Komunalnego oraz utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych za 5mln zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 550 tys. zł na inwestycje, w tym budowę straganów na terenach rekreacyjnych Drzewiarza, zadaszenia przy filii GOK w Rudzicy oraz Centrum Informacji Turystycznej przy GOK w Jasienicy. Z kolei na inwestycje w dziale kultura fizyczna zostanie wydanych blisko 560 tys. zł, m.in. budowę zaplecza sali gimnastycznej przy szkole w Międzyrzeczu Górnym, zaplecza przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach oraz wykonanie trybuny z miejscami siedzącymi przy boisku do piłki nożnej w Rudzicy.

– Zapewne w ciągu roku będziemy uzupełniać tę listę, bo zapowiadane są kolejne programy, z których możemy pozyskać dofinansowanie do naszych projektów, służących rozwojowi gminy – mówi wójt Janusz Pierzyna

Gmina Jasienica

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.