Spotkanie w sprawie euroregionu

Wójt Janusz Pierzyna oraz burmistrz Strumienia Anna Grygierek spotkali się w poniedziałek 17 stycznia, aby porozmawiać o dalszych perspektywach rozwoju naszego euroregionu.

Oboje samorządowców wchodzą w skład Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – Janusz Pierzyna jest prezesem, zaś burmistrz Strumienia członkiem Zarządu. „Olza” to stowarzyszenie gmin pogranicza polsko-czeskiego, które wraz ze stroną czeską tworzy Euroregion Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko. Robocze spotkanie w Strumieniu dotyczyło omówieniu możliwości wykorzystania naszego potencjału wpisując się w politykę rozwoju Euroregionów w Europie i w Polsce.

Gmina Jasienica

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.