Kiedy nadejdzie czas truskawek

Wszystkim, którzy nie lubią zimy, przypominamy, że każdego dnia przybliżamy się do wiosny. Przypomina o tym komunikat Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w sprawie losowania stoisk handlowych do sprzedaży truskawek w roku 2022.  

MZD informuje, że istnieje możliwość udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży truskawek na okres od 20 maja do 31 lipca 2022 r. w 10 miejscach (9 stanowisk o powierzchni 10 m² i 1 stanowisko o powierzchni 5 m²).

Osoby zainteresowane uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i sprzedaż tam truskawek powinny złożyć w MZD wniosek zawierający następujące dane i dokumenty:
• imię i nazwisko wnioskodawcy (oznaczenie firmy w przypadku osoby prawnej);
• dokument pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika;
• adres wnioskodawcy, nr telefonu, mail, adres kontaktowy;
• kserokopię aktualnego certyfikatu integrowanej produkcji;
• cel zajęcia – ustawienie stoiska handlowego dla sprzedaży truskawek;
• okres zajęcia pasa drogowego oznaczony na okres od 20 maja 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
• lokalizację (nazwę ulicy i nr stoiska handlowego), zgodnie z numeracją z mapy, która można znaleźć na stronie MZD: https://mzd.bielsko.pl/komunikat-w-sprawie-losowania-stoisk-handlowych-do-sprzedazy-truskawek-w-roku-2022/.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, może się zdarzyć, że danym miejscem będzie zainteresowanych więcej osób, zezwolenie uzyska osoba wylosowana spośród zainteresowanych. Zezwolenie można uzyskać tylko na jedno miejsce na obszarze objętym niniejszym postepowaniem.

Losowanie odbędzie się 22 marca 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. Jednocześnie MZD informuje, że zainteresowani winni złożyć kompletne wnioski o zezwolenie na zajęcia pasa drogowego najpóźniej do 15 marca br. do godz.15.00, aby możliwe było zweryfikowanie wniosków przez organ administracji publicznej przed terminem wyznaczonym na losowanie. Warto złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, aby organ administracji publicznej mógł wezwać strony do ewentualnego uzupełnienia wniosków. Dlatego dobrze jest zapisać we wniosku numer telefonu lub adres mailowy, celem szybkiego kontaktu ze stroną.

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określa uchwała nr XIX/436/2020 Rady Miejskiej Bielska-Białej z 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej (z późn.zm.). Zgodnie z nią, opłata za zajęcie miejsca w pasie drogowym w okresie od 20 maja do 31 lipca 2022 r. dla sprzedaży truskawek wynosi 2.190 zł i 1.095 zł w przypadku miejsca oznaczonego nr 8. Zezwolenia będą udzielane tylko osobom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji truskawek. Tym samym osoby niespełniające powyższego warunku nie będą uczestniczyć w losowaniu.

UM Bielsko-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.