Kubłowy problem. Odległość kosza na śmieci od granicy działki sąsiada i od budynków mieszkalnych ma znaczenie

Śmieci i w ogóle gospodarka odpadami to niezwykle trudny, a czasem dosłownie i w przenośni śmierdzący problem.

Zimą nieprzyjemny zapach jest mało odczuwalny, ale kiedy śniegi stopnieją, problem powróci. Chodzi o zbyt bliskie pozostawianie kubła ze śmieciami, często przy bądź za płotem. Często przy bliskich zabudowach, pozostawienie śmieci bezpośrednio przy płocie sąsiada, może spowodować nieprzyjemności dla obu stron. Prawo budowlane daje szczegółowe wytyczne, jaka jest minimalna odległość kosza na śmieci od granicy działki sąsiada. Dopuszcza się także postawienie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na odpady stałe na samej granicy działek, jeżeli po drugiej stronie też bezpośrednio przy granicy stoją podobne urządzenia.

Przepisy normują i tę kwestię. Proponujemy również uwzględnić dobrosąsiedzkie relacje – nie czyń drugiemu co tobie nie miłe!

Zgodnie z rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, powinna wynosić co najmniej:

  • 10 metrów od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
  • 3 m od granicy działki budowlanej;
  • 10 m od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych.

Zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej. W przypadku przebudowy istniejącej zabudowy odległości, o których mowa w ust. 1, mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości nie określa się. Dojście od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej do miejsca do gromadzenia odpadów stałych wynosi nie więcej niż 80 m. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych.

Natalia Makselon
Natalia Makselon

Redaktorka. Prowadząca serwisy lokalne Beskid Śląski 24 oraz Życie Jastrzębia.