Warsztaty strategiczne na temat Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice

Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na warsztaty strategiczne na temat założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do roku 2030. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną: wizja, misja, cele strategiczne i operacyjne rozwoju gminy wraz z kierunkami działań, a następnie przeprowadzona będzie dyskusja.

Strategia rozwoju jest kluczowym dokumentem planistycznym, w oparciu o który powinniśmy kreować rozwój w gminie. Dla prawidłowego określenia obszarów, celów i kierunków rozwoju stosowany jest w naszej Gminie model partycypacyjno-ekspercki, zapewniający szeroki udział interesariuszy, którzy są zarówno kreatorami, jak i beneficjentami rozwoju gminy.

Zarówno opracowanie strategii rozwoju, jak i jej realizacja jest wspólną sprawą całej społeczności lokalnej. Aby Strategia Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku nie pozostała martwym dokumentem, konieczne jest zaangażowanie mieszkańców, radnych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, rad osiedli i sołeckich, przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, ekspertów dziedzinowych, przedsiębiorców, reprezentantów służb mundurowych i jednostek podległych gminie w proces jej opracowania i realizacji.

Udział społeczności lokalnej stanowi istotny wkład w tworzenie nowego dokumentu strategicznego, a przekazane przez Państwa uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice na najbliższe lata.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną warsztaty odbędą się w formule on-line w czwartek 27.01.2022 r. o godzinie 16:00 z wykorzystaniem platformy MS Teams. Planowany czas trwania warsztatów to 1,5 godz.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: rozwoj@um.czechowice-dziedzice.pl zawierającego imię i nazwisko oraz adres mailowy uczestnika warsztatów w terminie do 24 stycznia 2022 r. Po dokonaniu rejestracji na wskazany adres mailowy zostanie przesłany link do spotkania na platformie MS Teams.

Założenia programu Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku dostępny w załączniku.

UM Czechowice-Dziedzice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.