Kubły mają wrócić na posesje

Wiele osób dla tzw. wygody pozostawia pojemniki na odpady na zewnątrz swoich posesji na stałe, a nie tylko w wyznaczone dni odbiorów. Niektórzy budują nawet prowizoryczne wiaty śmieciowe poza swoimi nieruchomościami. Takie zachowanie jest niewłaściwe. 

Jak tłumaczy naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Joanna Bojczuk, właściciel nieruchomości zobowiązany jest umieścić przygotowane do opróżnienia pojemniki i worki w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, tak aby pracownicy nie musieli wchodzić na teren nieruchomości. W przypadku, gdy takiej możliwości nie ma, właściciel nieruchomości w dniu poprzedzającym wywóz lub w dniu odbioru odpadów do godz. 6.00 rano powinien wystawić pojemniki na chodnik lub pobocze przed wejściem na teren nieruchomości lub umieścić je w miejscu, które umożliwi odbiór odpadów komunalnych bez konieczności wejścia na teren nieruchomości. W dniu harmonogramowego odbioru pojemniki muszą być udostępnione w godz. od 6.00 do 20.00. 

– Z uwagi na sytuację pandemiczną odbiory odpadów komunalnych w 2022 r. odbywają się w godz. 5.00-21.00, dlatego też pojemniki w tych godzinach muszą być udostępnione podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. W pozostałych dniach (nieujętych w harmonogramie odbioru) pojemniki nie mogą być wystawione poza nieruchomość – wyjaśnia naczelnik Joanna Bojczuk. 

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.