Kopią na placu Wojska Polskiego

Łagodna, jak dotąd, zima pozwala kontynuować rozpoczęte wcześniej inwestycje drogowe w Bielsku-Białej. Drogowcy korzystają więc z okazji i działając tam, gdzie to jest możliwe. Największe roboty są prowadzone w rejonie placu Wojska Polskiego.

Od połowy grudnia pełną parą ruszyły prace związane z rozbudową ulicy Cyniarskiej oraz placu Wojska Polskiego. Dwumiesięczny przestój był spowodowany oczekiwaniem przez miasto na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zezwalającą na badania archeologiczne prowadzone w formie nadzoru archeologicznego. Po uzyskaniu stosownego pozwolenia wykonawca – już pod stałym nadzorem archeologa – rozpoczął prace rozbiórkowe, wyburzeniowe, budowę kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego. Dodatkowo na zlecenie spółki Aqua S.A. trwa przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.

Wszystkie te roboty wykonywane są obecnie na wygrodzonym obszarze placu Wojska Polskiego.

– Po niespełna miesiącu prac postęp robót jest duży. Wykonano już roboty rozbiórkowe dużej części nawierzchni, wyburzono budynek szaletu podziemnego, oczyszczono i zlikwidowano zbiornik na nieczystości (szambo), a także wykonano zasadniczą część kanalizacji deszczowej. Obecnie trwają roboty ziemne związane z budową zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w centralnej części placu oraz fundamentu i konstrukcji fontanny – informuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej Wojciech Waluś. – Wszystkie działania odbywają są pod stałym nadzorem archeologa, zgodnie z wcześniej założonym programem badań. Jeśli utrzyma się obecne tempo prac i sprzyjające warunki atmosferyczne, jest duża szansa, że wykonawca do końca stycznia powróci do pierwotnych terminów – dodaje dyrektor.

Planowany termin zakończenia robót to wrzesień tego roku. Inwestycja warta 17,6 mln zł jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie wynosi 4,2 mln zł.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.