Statystyka w Gminie Kozy za 2021 rok

Jak co roku, dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miejscowości Kozy cieszą się dane statystyczne z roku ubiegłego. Urząd Stanu Cywilnego w Kozach podaje do wiadomości dane dotyczące ilości urodzeń, zgonów, związków małżeńskich, ilości mieszkańców, najpopularniejszych nazwisk oraz sporządzonych aktów. 

Ewidencja ludności

  • urodziło się 121 dzieci, w tym 64 chłopców i 57 dziewczynek (w 2020 r. – 123 dzieci, w tym 70 chłopców i 53 dziewczynek) najpopularniejsze imiona wybierane dla chłopców to Jan i Stanisław a dla dziewczynek Maja i Antonina,
  • zmarło 169 osób, w tym 94 mężczyzn i 75 kobiet (w 2020 r. – 152 osoby, w tym 75 mężczyzn i 77 kobiet),
  • związek małżeński zawarło 116 mieszkańców, 56 mężczyzn i 60 kobiet (w 2020 r. – 90 mieszkańców).

Na koniec 2021 roku gmina Kozy liczyła 13 027 mieszkańców, w tym 6274 mężczyzn i 6753 kobiet (w 2020 r. – 13 029 mieszkańców, w tym 6274 mężczyzn i 6755 kobiet).

– 12 881 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały ( w tym 21 obcokrajowców)
– 144 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy ( w tym 27 obcokrajowców)

Najpopularniejsze nazwiska w gminie Kozy (podobnie jak w roku 2020 r.): Honkisz (237 osób), Handzlik (222 osoby), Jurzak (169 osób), Malarz (165 osób), Nycz (158 osób).

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Kozach rejestruje fakty z zakresu stanu cywilnego. Dotyczy to zawartych małżeństw, zgonów, urodzeń, które miały miejsce na terenie gminy Kozy. W większości przypadków zdarzenia te dotyczą mieszkańców naszej gminy. Sporządzane są również akty, dotyczące zdarzeń powstałych za granicą i są wpisywane do rejestru stanu cywilnego.

Sporządzono:

  • 68 aktów małżeństwa (w 2020 r. – 52 akty małżeństwa), z tego:

– 39 aktów małżeństwa dotyczących ślubów wyznaniowych (w 2020 r. – 23 akty),
– 23 akty małżeństwa dotyczące ślubów cywilnych (2020 r. – 29 aktów),
– 6 aktów małżeństwa dotyczących ślubów zawartych za granicą, wpisanych do rejestru na wniosek osoby zainteresowanej (w 2020 r. – nie wpisano takich aktów),
/Niemcy (3), Wielka Brytania (1), Kuba (1), USA (1)/

  • 78 aktów zgonu, w tym 2 akty wpisane do rejestru na podstawie dokumentów z zagranicy /Wielka Brytania/ (w 2020 r. – 82 akty),
  • 14 aktów urodzenia wpisanych do rejestru na podstawie dokumentów z zagranicy /Niemcy (7), Wielka Brytania (5), USA (2)/, (w 2020 r. – 2 akty).

Gmina Kozy

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.