Wyniki konkursu profilaktycznego “W trzeźwości więcej możliwości”

Zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej konkurs profilaktyczny, spotkał się ze sporym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Istebna.

Wzięło w nim udział 56 uczniów, którzy indywidualnie bądź grupowo wytworzyli 35 prac. W ramach konkursu uczestnicy mieli przygotować plakat lub prezentację multimedialną, nawiązujące do problemów wynikających ze spożywania alkoholu. Największą popularnością cieszyła się pierwsza opcja.

Tematyka profilaktyki w zakresie szkodliwości stosowania używek, zwłaszcza spożywania alkoholu, jest bardzo ważna i powinna być często poruszana podczas zajęć wychowawczych, czy zajęć z pedagogiem szkolnym.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

Prace indywidualne – plastyczne:

Miejsce I: Anna Kukuczka, kl. 7a – ZSP Istebna

Miejsce II: Sandra Hankus, kl. 6 -SP2 Koniaków Rastoka

Miejsce III: Filip Haratyk, kl. 5 -SP2 Koniaków Rastoka

Miejsce III: Natalia Goryczka, kl. 5 -ZSP Istebna

Prace grupowe – plastyczne:

Miejsce I: Oliwia Filary i Magdalena Krężelok, kl. 4 – SP2 Koniaków Rastoka,

Miejsce II: Katarzyna Juroszek, Julia Suszka, Maja Strokosz, kl. 6b, – ZSP Istebna

Miejsce II: Jakub Wrzask, Marek Bury, kl. 8, -SP2 Istebna Zaolzie,

Miejsce III: Martyna Kukuczka, Dagmara Bury, kl. 6a, ZSP Istebna

Prace multimedialne:

Miejsce I: Szymon Waszut, kl. 6, SP2 Istebna Zaolzie,

Miejsce II: Tomasz Dymski, kl. 8a, SP1 Koniaków Centrum

Miejsce III: Szymon Słowioczek, kl. 5, SP2 Jaworzynka Zapasieki

Gmina Istebna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.