Twoja firma mostem do sukcesu

Od 20 stycznia do 3 lutego 2022 roku odbędzie się rekrutacja (II tura) do projektu Twoja firma – mostem do sukcesu. Projekt jest realizowany przez miasto Bielsko-Biała wraz ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 30 osób (I tura naboru – 20 osób, II tura – 10 osób). Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bielska-Białej, powyżej 30. roku życia, którzy należą do minimum jednej z poniższych grup: osób powyżej 50. roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest na stronie.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, przy placu Ratuszowy 6, pok. 227, tel. 33 49 71 491.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.