Jazda bez uprawnień może drogo kosztować

Prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień to poważne i niestety powszechne wykroczenie w ruchu drogowym. Od 1 stycznia br. roku zmieniły się przepisy i za ten czyn policjant nie nałoży już mandatu, tylko skieruje sprawę do sądu, a tam sprawcę czekają już bardzo surowe konsekwencje; grzywna do 30 tys. złotych i nawet 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.

Tylko od 1 stycznia stróże prawa na bielskich drogach zatrzymali aż 12 kierujących pojazdami, którzy prowadzili pomimo tego, że nie mieli do tego uprawnień, tzn. nigdy nie „zrobili prawa jazdy”. Do niedawna — do końca 2021 roku — za takie wykroczenie policjant, który je ujawnił, nakładał mandat karny w wysokości 500 złotych, a w szczególnie rażących przypadkach mógł skierować sprawę do sądu, aby ten nałożył grzywnę wymierzaną w kwocie do 5 tysięcy złotych.

Od 1 stycznia br. zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawcy tego wykroczenia są znacznie surowiej traktowani przez prawo. Po pierwsze policjant nie nałoży już mandatu, tylko obligatoryjnie skieruje wniosek o ukaranie do sądu karnego. Sąd rozpoznający sprawę o to wykroczenie będzie mógł natomiast skazać obwinionego na grzywnę nie niższą niż 1500 złotych, a maksymalny wymiar grzywny to aż 30.000 złotych. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka wobec sprawcy środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdu, na okres do 3 lat — bez względu na wysokość zasądzonej grzywny. W przypadku kiedy ta skazana osoba w czasie obowiązywania zakazu ponownie wsiądzie za kierownicę, popełnia tym samym przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Również ten, kto udostępnił pojazd osobie niemającej uprawnień do prowadzenia pojazdu, popełnia wykroczenie, za które może zostać ukarany mandatem karnym lub może przeciwko niemu zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu karnego.

Warto przy tym dodać, że w sytuacji, kiedy osoba, prowadząc pojazd, do którego prowadzenia nie ma uprawnień, spowoduje kolizję lub wypadek drogowy, albo w inny sposób doprowadzi do powstania szkody majątkowej lub na osobie; ubezpieczycielowi pojazdu przysługuje tzw. roszczenie regresowe do sprawcy szkody o zapłatę całej wypłaconej z tytułu OC pojazdu sumy ubezpieczenia.

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.