Można poprosić strażaków o zrobienie lodowiska. Trzeba tylko mieć odpowiednie przygotowane miejsce na ślizgawkę.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej organizuje akcję Bezpieczne Lodowiska 2022. Akcja polega na pomocy przy wlewaniu wody na uprzednio przygotowane miejsca do założenia lodowiska lub ślizgawki, m.in. na terenie boisk szkolnych, parków, osiedli itp.

– Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa podczas wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte sztuczne lub naturalne zbiorniki wodne-  informuje oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej mł. brygadier Patrycja Pokrzywa.

Strażacy udzielają wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu, ewentualnie ustawienie barierek.

Za bezpieczeństwo dzieci i innych osób przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator lodowiska.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.