O możliwości ubiegania się o dodatek osłonowy informuje Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. To nowe świadczenie, które stanowi wsparcie w pokryciu części kosztów energii. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wzrost cen energii elektrycznej, gazu i żywności jest coraz bardziej dotkliwy. Aby częściowo zrekompensować zmiany, rząd wprowadził Rządową Tarczę Antyinflacyjną. Wsparciem objęte zostaną polskie gospodarstwa domowe, których przeciętne dochody miesięczne nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwach jednoosobowych, bądź 1.500 zł na jedną osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Więcej informacji na temat możliwości pozyskania dodatku osłonowego oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej: https://www.mops.bielsko.pl/strona/dodatek-oslonowy.

Wypełniony wniosek można przesłać pocztą tradycyjną – najlepiej listem poleconym, złożyć bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w Dziale Świadczeń Rodzinnych lub przesłać drogą elektroniczną – wtedy wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.