Zdiagnozują przedsiębiorstwo

Do 20 stycznia br. do godziny 12.00 trwa rekrutacja do projektu System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach. Przedsiębiorcy mogą otrzymać 18.500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. Dodatkowo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Projekt jest realizowany właśnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Projekt skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców funkcjonujących na rynku od 12 miesięcy, w okresowych trudnościach, którzy doświadczyli spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży – ogrodnictwo, budownictwo itp.; istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą – odpływ kluczowego personelu w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu; niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży – zwłaszcza cyfryzacja przemysłu, wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Siedziba przedsiębiorstwa musi znajdować się na terytorium Polski, w makroregionie 4, w województwach: dolnośląski, opolskim, łódzkim i śląskim.

Zakwalifikowani do projektu otrzymają diagnozę kondycji przedsiębiorstwa – doradztwo, szkolenia, doradztwo, mentoring.

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie. Tam też znajdują się wszystkie informacje dotyczące rekrutacji.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.