Kampania „MOGĘ! Zatrzymać SMOG” w Ustroniu

Miasto Ustroń informuje o otrzymanej od Województwa Śląskiego pomocy rzeczowej.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Miasto otrzymało łącznie 16 szt. oczyszczaczy powietrza.

Oczyszczacze zostały przekazane do następujących placówek:

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr w Ustroniu- Przedszkole nr 1 – 2 szt. oczyszczaczy
  2. Przedszkole nr 2 w Ustroniu – 2 szt. oczyszczaczy
  3. Przedszkole nr 4 w Ustroniu – 2 szt. oczyszczaczy
  4. Przedszkole nr 5 w Ustroniu – 2 szt. oczyszczaczy
  5. Przedszkole nr 6 w Ustroniu – 2 szt. oczyszczaczy
  6. Przedszkole nr 7 w Ustroniu – 2 szt. oczyszczaczy
  7. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu- 2 szt. oczyszczaczy
  8. Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu- 2 szt. oczyszczaczy.

UM Ustroń

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.