Podsumowanie 2021 roku

W 2021 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej w Bielsku-Białej i powiecie bielskim brały udział w 4 789 interwencjach, to o 567 więcej zarejestrowanych zdarzeń niż w 2020 roku. Strażacy w 2021 roku gasili prawie taką samą liczbę pożarów co w 2020 r. (2021r. – 700, 2020r. -697), ale liczba wyjazdów do miejscowych zagrożeń zwiększyła się o blisko 500 (3598). Odnotowano także 491 alarmy fałszywe.  
 
We wszystkich zdarzeniach śmierć poniosły 52 osoby, a 341 zostało poszkodowanych. W pożarach zginęły 3 osoby, a 20 zostało rannych. 

Spośród pożarów 303 były to pożary w budynkach mieszkalnych. Najczęstszymi przyczynami ich powstawania była nieostrożność, nieprawidłowe użytkowanie urządzeń grzewczych lub brak drożności przewodów kominowych.

Miejscowe zagrożenia to przede wszystkim działania prowadzone przy wypadkach w komunikacji drogowej czy usuwaniu skutków wichur i opadów deszczu oraz gradu, które najintensywniej wystąpiły w okresie letnim. 

Rok 2021 był kontynuacją działań, związanych ze zwalczaniem zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2. Od początku pandemii Państwowa Straż Pożarna oraz ochotnicze straże pożarne wspierają w tym zakresie inne służby i instytucje. Strażacy z terenu województwa śląskiego nadal pomagali przy tworzeniu przyszpitalnych polowych izb przyjęć. Ponadto strażacy, którzy posiadają kwalifikacje ratownika medycznego, byli delegowani do szpitala tymczasowego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie pomagali personelowi medycznemu.

Wspierając działania ochrony zdrowia, w województwie utrzymywane są 3 bazy tlenu medycznego, zlokalizowane w jednostkach ratowniczo – gaśniczych w Częstochowie, Knurowie i Mysłowicach. Jest to rezerwa tlenu przygotowana na potrzeby szpitali oraz zespołów ratownictwa medycznego. 

W ramach Narodowego Programu Szczepień strażacy pomagali również dotrzeć do punktów szczepień osobom, które nie mogły tam dotrzeć we własnym zakresie. Aby podnieść poziom zaszczepienia mieszkańców Polski, szczególnie na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach. Narodowy Program Szczepień został poszerzony także o inicjatywę #SzczepimySię z OSP. 

W marcu rozpoczął się program szczepień wśród służb mundurowych w ramach Narodowego Programu Szczepień dla służb mundurowych, do którego przystąpili również funkcjonariusze PSP i druhowie z OSP województwa śląskiego. 

W celu utrzymania gotowości operacyjnej w powiecie, cyklicznie realizowano ćwiczenia. W czerwcu zorganizowano wojewódzkie ćwiczenia doskonaląco – szkoleniowe dla Kompanii Gaśniczej OSP nr 2 Śląskiej Brygady Odwodowej na terenie kompleksu leśnego Nadleśnictwa Bielsko w rejonie ulicy Fałata w Bystrej.

Rok 2021 to również zmiany w przyjmowaniu zgłoszeń na numer alarmowy. Od września 2021 roku mieszkańcy powiatu bielskiego dzwoniąc na numer 998, łączą się bezpośrednio z operatorem numeru alarmowego 112.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.