Dowóz do punku szczepień przeciw Covid-19

W 2022 roku mieszkańcy Bielska-Białej, którzy mają problem w samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko Covid-19, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do punktów zlokalizowanych na terenie naszego miasta. 

Transport obejmuje dowiezienie do zaszczepienia, a następnie odwiezienie do miejsca zamieszkania. 

Z transportu mogą skorzystać:
• osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
• osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. 

Osoba korzystająca z dowozu zobowiązana jest do złożenia na stosownym oświadczeniu (w załączniku zawartym poniżej) podpisu potwierdzającego spełnienie jednego z ww. kryteriów. 

Chęć skorzystania z transportu można zgłosić za pośrednictwem specjalnego numeru telefonu: 786 862 780.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.