Karta użytkownika PSZOK w Czechowicach-Dziedzicach. Dla osób uprawnionych do korzystania z Punktu

Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że od stycznia 2022 r. korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie możliwe wyłącznie przy użyciu karty użytkownika PSZOK.

System kart zostanie wprowadzony by uniemożliwić bezpłatne oddawanie odpadów do PSZOK przez osoby do tego nieuprawnione.

Mieszkańcy nieruchomości, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli odebrać kartę użytkownika PSZOK podczas pierwszej wizyty w Punkcie, działającym przy ul. Prusa 33 w Czechowicach-Dziedzicach.

Karta użytkownika PSZOK to karta z tworzywa sztucznego, posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny przypisany do danej nieruchomości zamieszkałej oraz kod kreskowy umożliwiający sprawne odczytanie danych osoby oddającej odpady.

Karta zostanie wydana tylko wówczas, jeśli właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji na temat PSZOK znajdziesz tutaj.

UM Czechowice-Dziedzice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.