Piece do wymiany w 260 budynkach

Miasto Bielsko-Biała otrzymało dofinansowanie na projekt Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze.

Całkowita kwota dofinansowania projektu to ok. 3,1 mln zł.

– Realizacja projektu odbywa się w formule grantowej i dotyczy wymiany indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe źródła ciepła Budynki objęte projektem charakteryzują się minimalnym standardem efektywności energetycznej. Łącznie w ramach projektu zostaną wymienione źródła ciepła opalane paliwem stałym w 260 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych położonych na terenie Bielska- Białej – informuje naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Robert Gołuch.

Wymienione źródła ciepła opalane paliwem stałym w 260 jednorodzinnych budynkach zastąpione zostaną:
– 199 indywidualnymi źródłami ciepła opalanymi gazem,
– 57 pompami ciepła,
– 4 elektrycznymi źródłami ciepła.

Projektu ma na celu poprawę jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 w Bielsku-Białej.

Cele szczegółowe programu to:
– wymiana przestarzałych indywidualnych źródeł ciepła na źródła mniej emisyjne w 260 budynkach na terenie miasta,
– wzrost zadowolenia mieszkańców miasta za sprawą uruchomienia instrumentu wsparcia finansowego,
– realizacja polityki regionalnej województwa śląskiego (tzw. Uchwały antysmogowej),
– poprawa jakości życia bielszczan.

Wysokość grantu dla grantobiorcy na realizację inwestycji nie będzie przekraczać 100 proc. kosztów kwalifikowanych netto każdej inwestycji, ale jednocześnie nie może przekroczyć maksymalnej wysokości grantu tj. 11.000,00 zł, za wyjątkiem pompy ciepła, dla której maksymalna wysokość grantu wynosi 22.000,00 zł.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.