Betlejemskie Światło dotarło do Wisły

Władze cieszyńskiego hufca ZHP komendant harcmistrz Tomasz Głasek oraz z-ca komendanta podharcmistrz Kinga Karolewska odwiedzili burmistrza Tomasza Bujoka, aby przekazać Betlejemskie Światło Pokoju.

Jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w grocie narodzenia Chrystusa w Betlejem. Za pośrednictwem harcerzy światło dociera do setek tysięcy mieszkańców. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Światło nadziei”, i właśnie tej nadziei na lepszy czas harcerze życzą mieszkańcom Wisły. 

Betlejemskie Światło Pokoju uroczyście przyjmuje m.in. Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu i Prymas Polski. Polscy harcerze przekazują światło również do wschodnich sąsiadów – do Rosji, na Litwę, Białoruś, Ukrainę a czasami także na zachód – do Niemiec i Danii. Jesteśmy wdzięczni cieszyńskim harcerzom, że po raz kolejny dzięki nim światło z betlejemskiej groty zawitało również do Wisły. 

UM Wisła

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.