Tor przeszkód dla OSP Koniaków Centrum w ramach Małego Grantu zakupiony

Stowarzyszenie OSP Koniaków Centrum zrealizowało Zadanie Publiczne pn: „Organizacja ćwiczeń, szkoleń dla członków MDP OSP Koniaków Centrum”, w ramach którego zakupiono m.in. tor przeszkód na ćwiczenia i zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

 W imieniu władz lokalnych, w poniedziałek 20 grudnia 2021 roku kierownik Referatu Społeczno-Organizacyjno-Informatycznego Jadwiga Iwanek przekazała na ręce Prezesa OSP Koniaków Centrum Wojciecha Legierskiego elementy, które stanowią całość toru przeszkód do sztafet i bojówek, na których ćwiczą i organizują zawody członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Istebna. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele OSP Koniaków Centrum Bolesław Haratyk i Alojzy Gołombek.

Tor zakupiono po części w ramach środków finansowych budżetu gminy Istebna pochodzących z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach Małego Grantu przekazano na ten cel 8 tys. złotych z 10 tys. przyznanych dla Stowarzyszenia OSP Koniaków Centrum ( pozostałe 2 tys. przeznaczono na zakup nagród, odblasków i poczęstunek). Pozostałe 10 tys. złotych pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Tor w całości kosztował 18 tysięcy złotych, a w jego skład wchodzą m.in.: następujące elementy: drabinki, płotek, nalewaki, hydronetki, ławeczka, itd. 

Warto w tym miejscu dodać, iż w ostatnim czasie w części bojowej remizy OSP Koniaków Centrum dokonano remontu ubikacji i sanitariatów na łączna kwotę 13 tys. złotych. Na to zadanie Gmina Istebna w ramach dotacji celowej przekazała 2 tys. złotych, 1 tys. złotych stanowił wkład włąsny Stowarzyszenia, zaś 10 tys. złotych pozyskano z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

To kolejne ważne działania, które ostatecznie w sposób bezpośredni mają znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Gmina Istebna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.