Kolejne cztery czujniki mierzą stan powietrza w Czechowicach-Dziedzicach

Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice uruchomione zostały kolejne cztery czujniki do pomiaru jakości powietrza Syngeos. Obecnie pomiarów dokonuje łącznie osiem takich urządzeń, co w znacznym stopniu zwiększa pokrycie systemem pomiarowym obszaru gminy.

Niezależnie od rozbudowy własnego systemu monitorowania jakości powietrza w oparciu o czujniki Syngeos, Gmina Czechowice-Dziedzice nadal podejmuje starania o lokalizację na swoim terenie profesjonalnej, automatycznej stacji pomiarowej, działającej w ramach systemu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Pierwsze dwa czujniki systemu Syngeos zostały zainstalowane na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice jesienią 2018 roku. Następnie, w listopadzie 2019 roku, dołączyły kolejne dwa. Gminny system składał się zatem dotychczas z czterech urządzeń zlokalizowanych w: Czechowicach-Dziedzicach, na budynkach Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 6 oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ligocie i na terenie Szkoły Podstawowej w Zabrzegu. Aby monitoring jakości powietrza na terenie gminy był pełniejszy, a przez to wyniki dla całego obszaru bardziej miarodajne, system został właśnie rozbudowany o kolejne cztery urządzenia.

Cztery nowe czujniki Syngeos zostały zainstalowane na obiektach w:

  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ulicy Polnej 33 w Czechowicach-Dziedzicach,
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ulicy Chłopskiej 73 w Czechowicach-Dziedzicach,
  • Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Lipowskiej 26 w Czechowicach-Dziedzicach,
  • Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Miliardowickiej 46 w Ligocie. 

Wyniki pomiarów z 8 czujników stale prezentowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w specjalnej zakładce „Jakość powietrza w Czechowicach-Dziedzicach”, w sekcji „Komunikaty”. Odczyty można również obserwować na stronie panel.syngeos.pl., w aplikacji Syngeos oraz w aplikacji EkoSłupek, obok wyników z czterech urządzeń tego systemu, który również monitoruje stan jakości powietrza na terenie naszej gminy. Obie aplikacje – Syngeos i EkoSłupek, dostępne są bezpłatnie na urządzenia mobilne z systemami IOS oraz Android. Wyniki z czujników Syngeos wyświetlane są również na tablicy elektronicznej na Placu Jana Pawła II. W tym miejscu stan jakości powietrza może sprawdzić każdy przechodzień, w tym osoby, które nie korzystają z internetu, czy też aplikacji mobilnej w smartfonie.

Czujniki, oprócz stężenia PM 10 i PM 2,5, mierzą również temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Odczyty tych parametrów prowadzone są co godzinę, w odniesieniu do normy średniodobowej. Przypominamy, że czujniki mają charakter poglądowy i edukacyjny. Jedyną instytucją upoważnioną do prowadzenia profesjonalnego monitoringu powietrza jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na podstawie pomiarów z automatycznych stacji inspektoratu ogłaszane są alarmy smogowe i powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego. Najbliższe stacje pomiarowe WIOŚ znajdują się w Bielsku-Białej i w Goczałkowicach.

Z tego powodu, 20 grudnia br., Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut po raz kolejny wystąpił do WIOŚ z wnioskiem o umieszczenie na terenie naszej gminy automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza. Odczyty ze stacji w sąsiednich miejscowościach oraz wskazania czujników systemów Syngeos i EkoSłupek świadczą, iż stan powietrza na terenie naszej gminy również jest niezadawalający, co powoduje uzasadnione obawy mieszkańców. Lokalizacja profesjonalnej, automatycznej stacji działającej w ramach systemu ostrzegania i alarmowania GIOŚ – co podkreśla pismo do WIOŚ – byłaby cennym uzupełnieniem prowadzonego monitoringu w oparciu o rzeczywiste pomiary jakości powietrza oraz ocenę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w południowej części regionu, w tym na terenie naszej gminy.

Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.