21 grudnia w Wiśle otwarto do użytku zmodernizowaną drogę wojewódzką 941.

W uroczystym otwarciu drogi wojewódzkiej 941 od obwodnicy Ustronia do drogi wojewódzkiej 942 wzięli udział marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża, a także burmistrz Wisły Tomasz Bujok, przewodniczący Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, poseł RP Grzegorz Gaża i dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor.

„To inwestycja na lata. Cieszę się, że udało się zmodernizować kluczowych 5 km drogi w centrum Wisły, za łączną kwotę prawie 100 mln zł., z czego ponad 64 mln zł to środki z budżetu państwa m.in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To ważne ze względów gospodarczych i turystycznych. Stawiamy na funkcjonalność i bezpieczeństwo. W kolejnych latach planowane są kolejne inwestycje w subregionie południowym, który jest dla województwa śląskiego niezwykle istotny” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Umowę na roboty budowlane podpisano w grudniu 2018 roku. Koszt robót budowlanych wyniósł 98,15 mln zł w tym współfinansowanie z RFIL to 20 mln zł oraz ze środków budżetu państwa: dotacja celowa 13,45 mln zł i subwencja ogólna 30,68 mln zł. Łącznie dofinansowanie wyniosło 64,13 mln zł.

„Procesy inwestycyjne w subregionie południowym są zaawansowane, dzięki czemu dojazd do Wisły jest dziś bardzo dobry, a gdy zakończy się modernizacja połączenia kolejowego, będzie bardziej komfortowy. Stawiamy na inwestycje w infrastrukturę i turystykę, jesteśmy na etapie programowania nowych środków pochodzących z Unii Europejskiej i chcemy, żeby subregion południowy rozwijał się jeszcze szybciej” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Przebudowa DW 941 rozpoczęła się wiosną 2019 roku. Na odcinku od końca istniejącej obwodnicy Ustronia do ronda na skrzyżowaniu z DW 942, czyli na długości 5,1 km, droga została rozebrana i zbudowana od nowa. W ramach prac rozbudowano jezdnię główną, zbudowano chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, przebudowano także zjazdy. Prowadzono roboty na mostach, zbudowano rondo, przebudowano przejazdy kolejowe, kanalizację deszczową, wodociągową i sieć gazową. Powstało nowe oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna.

„Ta inwestycja była niezwykle potrzebna, bo ta droga była w fatalnym stanie. Jej modernizacja przypominała operację na żywym organizmie i dziś ta główna tętnica miasta jest gotowa i może służyć mieszkańcom i turystom” – tłumaczył burmistrz Wisły, Tomasz Bujok.

W przypadku modernizacji DW 941 nie można mówić o remoncie drogi, tylko o nowej drodze, co wynika z zakresu prac i zastosowanej technologii. Na długości ponad 5,1 km cała istniejąca konstrukcja DW 941 została rozebrana. Powstała nowa, według najnowszych dostępnych na świecie technologii.

„Inwestycja wiązała się ze sporymi utrudnieniami. Ruch odbywał się wahadłowo. W miarę postępu robót organizacja ruchu była zmieniana. Na czas ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych wykonawca likwidował utrudnienia w postaci ruchu wahadłowego” – mówił Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w województwie śląskim są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach stosuje przy tym najnowsze rozwiązania techniczne biorąc pod uwagę tzw. „koszt życia drogi”. To sprawia, że przewidywana trwałość dróg przebudowywanych i budowanych przez ZDW wynosi aż 50 lat. W tym czasie nie będzie konieczności ich gruntownej przebudowy.

UM Wisła

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.