Dodatkową stację zgazowania ciekłego tlenu zainstalowano w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Zbiornik wraz z parownicą kosztował prawie 350.000 złotych. Inwestycję kwotą 295.000 złotych dofinansowało Ministerstwo Zdrowia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatkowy zbiornik pomieści 9.600 kilogramów ciekłego tlenu. Dostarczany instalacją do szpitalnych łóżek tlen medyczny jest w specjalnym urządzeniu – parownicy – przekształcany ze stanu ciekłego na lotny i ogrzany do temperatury otoczenia. Nowy zbiornik w pełni zatankowany waży prawie 15 ton. Umieszczono go na specjalnym fundamencie, obok dwóch innych, mniejszych, które działają od momentu powstania szpitala i mają pojemność po 5.000 kilogramów ciekłego tlenu.

Zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych Szpitala Wojewódzkiego Łukasz Matlakiewicz podkreślił, że inwestycja była koniecznością. Podczas normalnego funkcjonowania placówki ilość zużywanego tlenu, w zależności od ilości operacji i pacjentów pod respiratorami, waha się od 350 do 450 kilogramów ciekłego tlenu na dobę. Pobór wzrósł gwałtownie po otwarciu oddziałów dla osób zakażonych koronawirusem.
– Podczas pandemii największe zużycie sięgało 3.800 kilogramów na dobę, w związku z koniecznością stosowania tlenoterapii u chorujących na COVID-19. W trakcie hospitalizowania ponad 200 pacjentów z COVID-19, zbiorniki tlenu ciekłego musiały być tankowane co jeden, dwa dni – powiedział dyrektor.

Dyrektor podkreślił też, że instalacja nowego zbiornika zmniejszy ryzyko braku dostawy tlenu na czas, w przypadku hospitalizacji większej liczby pacjentów z COVID-19.

W ramach inwestycji, modernizacji instalacji tlenowej podlegała również wymiana tablic redukcyjnych tlenu ciekłego oraz rezerwowego źródła zasilania szpitala w tlen – tj. dwóch baterii butli każda po 48 sztuk. W przypadku awarii zbiornika z tlenem ciekłym, tablica automatycznie przełączy się na tryb zasilania z butli, a informacja o tym zostanie przekazana do pracownika.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.