Mamy ekologiczną osobowość roku

Ekologiczną osobowością roku została Gabriela Guściora-Konieczna z Bielska-Białej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi wręczył statuetki w konkursie Ekologiczną osobowością roku. Uroczystości zorganizowanej na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Za podejmowanie licznych inicjatyw proekologicznych oraz prezentowanie postawy cechującej się wyjątkową odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego kapituła doceniła Gabrielę Guściorę-Konieczną. Nagrodzona tytułem Ekologiczna osobowość roku jest nauczycielką w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej, pasjonatką, inicjatorką i koordynatorką szeregu przedsięwzięć, które mają na celu pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania przyrody, upowszechnienia wiedzy w zakresie skutków niszczącej działalności gospodarczej i społecznej człowieka oraz rozwijania świadomości ekologicznej wśród uczniów i innych mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskiego. 

Były to takie przedsięwzięcia, jak: akcja sprzątania lasów, dbania o ptaki i nietoperze; inicjowanie działań proekologicznych, w tym organizacja wystaw edukacyjnych, założenie przyszkolnego ogrodu i szkółki leśnej; organizacja i prowadzenie konkursów ekologicznych; integrowanie różnych form działania oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz dialogu międzypokoleniowego i rozwijania świadomości ekologicznej.

Podczas uroczystości na Stadionie Śląskim w Chorzowie poznaliśmy też laureatów i wyróżnionych w tegorocznej edycji Zielonych Czeków, nagrody przyznawanej corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Czeki opiewały na kwotę 10 tys. zł.

Na konkurs wpłynęły łącznie 43 zgłoszenia. Zielone Czeki zostały przyznane w czterech kategoriach: Gmina przyjazna dla czystego powietrza; Ekologiczna osobowość roku; Inwestycja proekologiczna roku; Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.

– Bardzo nas to cieszy, ale przyznam, że nie spodziewaliśmy się aż tak dużej liczby zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs. W tym roku po raz pierwszy przyznany został Zielony Czek w kategorii Gmina przyjazna dla czystego powietrza. Kapituła zdecydowała, że na tę nagrodę zasłużyła gmina Bieruń, bo w zakresie walki o czyste powietrze działa wielotorowo – mówi prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.