Wyspa tworzy dwa odrębne przejścia

Kierowco i przechodniu pamiętaj – wyspa rozdzielająca przejście dla pieszych (tzw. azyl) tworzy dwa odrębne przejścia. 

Nowe przepisy drogowe przyznające m. in. pierwszeństwo pieszemu wchodzącemu na pasy – które weszły w życie 1 czerwca – sprawiły, że część kierowców oraz samych pieszych ma kłopoty z ich poprawną interpretacją. O ile przejścia dla pieszych wyposażone w sygnalizatory świetlne określają pierwszeństwo w sposób jednoznaczny, o tyle przejścia z pasami ruchu oddzielonymi wysepką lub innym elementem infrastruktury drogowej mogą u wielu powodować zamieszanie. Niepoprawne zrozumienie przepisów powoduje nerwowe reakcje. Efektem tego są miejscowe zatory, a w konsekwencji zaburzenie ruchu na całych ciągach ulic.

Często dzieje się tak również w Bielsku-Białej. Przykładem rejon u zbiegu ulic ks. Stanisława Stojałowskiego i Władysława Broniewskiego. Po obu stronach ronda usytuowano przejścia dla pieszych z azylami rozdzielającymi jezdnie w przeciwnych kierunkach. Kierowcy nagminnie zatrzymują tu swoje samochody, ustępując pierwszeństwa pieszym znajdującym się na pasach sąsiedniej jezdni oddzielonej wyspą. Z drugiej strony piesi bez powodu wymagają, aby kierowcy przejeżdżający swoją jezdnią, zawczasu zatrzymywali się przed pasami, choć pieszy jest dopiero na jezdni oddzielonej od niego wyspą po lewej stronie. Obydwa zachowania wynikają z niezrozumienia przepisów. Te zaś mówią, że jeżeli przejście dla pieszych jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni. Pieszy chroniony jest na przejściu, na którym się aktualnie znajduje lub na które wchodzi. Kierowca zaś zobowiązany jest do ustąpienia pierwszeństwa tylko pieszym zbliżającym się do przejścia przez jednię, do którego się ten pojazd zbliża – czyli znajdują się na chodniku po prawej stronie lub wysepce po lewej. Jeśli pieszy jest dalej – kierowca może bez przeszkód i zgodnie z obowiązującymi przepisami przejechać.

Znajomość tej zasady poprawia nie tylko płynność ruchu, ale także bezpieczeństwo użytkowników dróg. Piesi powinni również pamiętać, że wchodząc na takie podwójne przejście i docierając do wysepki, powinni po raz drugi rozejrzeć się w obu kierunkach i dopiero wtedy wejść na kolejny pas jezdni.

Przypominamy, że dalej zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Do wzmożonej ostrożności zachęcamy nie tylko kierowców, którzy często powodują wypadki z udziałem pieszych, ale także samych pieszych. Jesień i zima to bardzo niebezpieczny czas dla niechronionych uczestników ruchu. Zróbmy wszystko, by nie oznaczało to tragicznych wypadków.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.