Weekend Cudów Szlachetnej Paczki dobiegł końca

Podczas weekendu cudów 2021 zebrano 523 paczki.

Wszystkim Darczyńcom i wolontariuszom Szlachetnej Paczki rejonu Czernichów i okolice za organizację pomocy dla najbardziej potrzebujących osób Gmin Czernichów i Porąbka złożono podziękowania. Obdarowano w sumie 26 rodzin.

Jak możemy przeczytać na stronie gminy:

– Podejmowane przez Państwa już czwarty rok z rzędu działania, mające na celu niesienie wsparcia, zarówno rzeczowego, jak i duchowego – chorym, samotnym oraz w złej sytuacji ekonomicznej, niewątpliwie zasługują na wysokie uznanie. Swoim działaniem pokazujecie, że dobre serce i bezinteresowna pomoc znacząco zmieniają na lepsze otoczenie najbardziej potrzebującym naszej małej lokalnej społeczności. Życzę wytrwałości, dalszych sukcesów i wiele satysfakcji z niesienia pomocy innym – napisała Barbara Kos-Harat, Wójt Gminy Czernichów.

Gmina Czernichów

Natalia Makselon
Natalia Makselon

Redaktorka. Prowadząca serwisy lokalne Beskid Śląski 24 oraz Życie Jastrzębia.