Otwarcie rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Glinianym

Symbolicznym przecięciem wstęgi 16 grudnia 2021 roku oddano do użytku nowo rozbudowaną, nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Istebnej Glinianym. 

Oczyszczalnia została wyremontowana i uzupełniona o infrastrukturę technologiczną zgodnie z najnowszymi wymogami środowiska. 
Wybudowany został nowy budynek do obsługi gospodarki osadowej wraz z montażem urządzeń. 

W nowych obiektach zastosowano instalacje technologiczne w tym przebudowano reaktory biologiczne, wybudowano wiatę dla kontenera skratek, budynek stacji mechanicznego odwadniania osadu, wykonano mury oporowe, ogrodzenia, bramy i inne. 

Projekt realizowany był w ramach projektu: „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Istebna” w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

W oficjalnym otwarciu uczestniczyli: Łucja Michałek – Wójt Gminy Istebna, zaproszony Ryszard Macura były z-ca wójta Gminy Istebna, Łukasz Małysz – z-ca Wójta Gminy Istebna, Adam Wiśniewski – Inspektor Sanitarny i Koordynator inwestycji oraz przedstawiciele Wykonawcy: Grzegorz Cymorek – prokurent firmy INSTAL Cymorek, Sławomir Łatanik – Kierownik budowy, Adam Sapeta – Kierownik Projektu, Piotr Trybała – Technolog, Tomasz Wrzosek z nadzoru autorskiego i inwestorskiego firmy Infracomplex, Przewodniczący Rady Gminy Istebna Stanisław Legierski, Radny Ignacy Zowada, Pracownicy Urzędu Gminy: Mirosław Kawulok – Kierownik Referatu Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Podinspektor Marcin Huć, Edyta Kukuczka – Kierownik Referatu Usług Komunalnych oraz gospodarz obiektu Stanisław Sikora, a także przedstawiciele GOK Istebna.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w sierpniu 2020 roku. Kwota umowy z Wykonawcą wyniosła 2 939 569,83 zł, która po aneksowaniu o konieczne roboty dodatkowe/zamienne wzrosła do 3 862 894,90 zł. 

Gmina Istebna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.