Czy palenie ogniska w tzw. celach rekreacyjnych jest legalne? Burmistrz odpowiada

Uchwała antysmogowa zabrania między innymi spalania w ogrodzie liści, gałęzi itp.. Czy oznacza to jednak, że nie można rozpalać żadnego ogniska?

Ta kwestia może zainteresować osoby, które mają takie możliwości i jednocześnie chcą działać zgodnie z przepisami.

Jeden z mieszkańców Czechowic-Dziedzic zadał w związku z tym następujące pytanie: czy na terenie Czechowic-Dziedzic można we własnym ogrodzie wędzić, czy można ugotować kociołek oraz czy można sobie upiec kiełbasę na patyku?

Na to pytanie odpowiedział Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

Szanowny Panie,

Przywołana w Pańskim pytaniu uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego, jak również obowiązujący na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, bezwzględnie zakazujące spalania odpadów zielonych, które należy kompostować bądź oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, nie znajdują zastosowania w przypadku palenia ogniska w tzw. celach rekreacyjnych (również z pieczeniem kiełbasy, czy kociołkiem), wędzenia, grillowania itp.

Tę kwestię regulują natomiast obowiązujące na terenie całego kraju przepisy zawarte w: rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. – w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów (m. in. nakazujące palenie ogniska w sposób bezpieczny, niepowodujący zagrożenia pożarem) oraz przepisy kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem art.144 (powstrzymanie się od powodowania zakłóceń i uciążliwości na sąsiednich posesjach – np. zadymienia u sąsiadów, czy na drodze publicznej). Dlatego do palenia ogniska w celach rekreacyjnych (w tym do pieczenia, gotowania i wędzenia na wolnym powietrzu) należy używać drewna o wilgotności poniżej 20 procent.  

Z poważaniem, Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut

UM Czechowice-Dziedzice

Natalia Makselon
Natalia Makselon

Redaktorka. Prowadząca serwisy lokalne Beskid Śląski 24 oraz Życie Jastrzębia.