Zakończono budowę obiektu mostowego w Rycerce Dolnej

Zakończono kolejną inwestycję w Gminie Rajcza. Inwestycja polegała na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu na potoku Rycerka w ciągu drogi powiatowej nr 1447S Rajcza- Sól-Zwardoń w km 0+952 w m. Rycerka Dolna.

W dniu 10 grudnia br. odbył się odbiór w/w inwestycji. W odbiorze uczestniczyli między innymi: Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Radny Powiatu Adam Iwanek, Wójt Gminy Rajcza Zbigniew Paciorek oraz przedstawiciel Inspektoratu Budowlanego.

Zakres robót obejmował między innymi budowę drogi objazdowej z mostem tymczasowym, rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu stałego o długości ponad 33 metrów i szerokości ponad 10 m. Koszt inwestycji wyniósł ponad 2,7 mln złotych.

Starostwo Powiatowe w Żywcu

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.