Indiańska wioska w Czarnem

Końcem grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle „Nad Białką” zakończy dziewiąty projekt realizowany w SP2 w Wiśle Czarnem, tym razem pod nazwą „Indiańska wioska” prowadzony w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

Inauguracja projektu nastąpiła w sierpniu 2021 r., a jego założenia były realizowane w kolejnych miesiącach pierwszego półrocza roku szkolnego 2021/2022. W ramach projektu uczniowie SP 2 w Czarnem zapoznawali się z życiem, tradycjami i zwyczajami Indian. Poznali ich stroje, muzykę, mieszkania i sposób życia. Nawet nasz XXX Rajd Szkoły u Źródeł Wisły, który odbył się w październiku, podporządkowany był temu tematowi. Dzięki pozyskanym z programu „Działaj Lokalnie” środkom w ogrodzie przyszkolnym w wyniku współpracy wielu zaangażowanych wolontariuszy powstaje indiańska wioska, która staje się wspaniałym miejscem rekreacyjnym dla  naszych podopiecznych. Indianie stawiają na naturę, kontakt z przyrodą i czerpanie przyjemności z przebywania na świeżym powietrzu, tak więc nasz ogród jest miejscem w pełni naturalnym, gdzie dzieci mogą bosymi stopami przemierzać ścieżkę sensoryczną, bawić się w tunelu i wigwamie z wierzby, usiąść przy ognisku, czy cieszyć się zapachem aromatycznych ziół z zielnika.

Dzięki pozyskanym środkom zakupiony został również ksylofon, który wzbogaci instrumentarium szkoły.

UM Wisła

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.